Tag: Uddannelse

Elektrikeruddannelsen – et valg der åbner mange døre

Vi ser mere og mere IT og el anvendt omkring os. Teknologien buldrer derudaf, og der er brug for et stort antal elektrikere. Elektrikeruddannelsen er modulopbygget, og virksomhed og elektrikerlærling vælger, hvilken vej lærlingen i løbet af læretiden skal gå. Der er mere end 30 moduler at vælge imellem, så elektrikeruddannelsen spænder over et bredt fagligt felt.

Nyuddannede elektrikere Isabella K. Karlsen og Jacob Skaarup har netop afsluttet svendeprøven på EUC Nord med topkarakterer. De har begge været dele-lærlinge under Den Maritime Lærlingeordning ved MARLOG, hvor Isabella K. Karlsen har delt sin læretid blandt Mariendal, MAN Energy Solutions og Soft & Teknik, og Jacob Skaarup hos KM Automatik og Soft & Teknik.  De står begge med det samme svendebrev som elektrikere, men med forskellige kompetencer indenfor faget. De har nemlig valgt forskellige moduler.

Lige såvel som at elektrikeruddannelsen er bred, ligger der en mangfoldig vifte af muligheder efter endt uddannelse. Jacob Skaarup har forud for elektrikeruddannelsen en studentereksamen, og med elektrikeruddannelsen bygget ovenpå, er han stærkt rustet og klar til at påbegynde en videregående uddannelse. Hvorvidt det er ingeniør-, maskinmester- eller en helt tredje uddannelse, har Jacob endnu ikke besluttet.

Isabella K. Karlsen har igennem sin læretid afprøvet mange af uddannelsens facetter. Hos MAN har det været vedligehold på virksomhedens maskinpark, hos Soft & Teknik tavleproduktion, projektering og tegnestue, og hos Mariendal installation i store byggerier, husinstallationer i private hjem samt automation i f.eks. fabriksanlæg.

At være dele-lærling har for mig været en kæmpe gevinst”, fortæller Isabella K. Karlsen. ”At være i lære i tre vidt forskellige virksomheder har givet mig mulighed for at afprøve en hel masse forskellige ting, og jeg har i min læretid kunnet spore mig ind på, hvor mit interessefelt indenfor el-faget ligger. Jeg brænder for automationsdelen, og jeg er super glad for, at Mariendal har tilbudt mig job i automationsafdelingen i Brønderslev” siger Isabella, der glæder sig til nu at få lov til at dygtiggøre sig endnu mere indenfor netop dette specifikke fagområde.

Virksomhederne bag Isabella og Jacob har igennem læretiden haft stort fokus på at udfordre dem begge, og Jacob og Isabella står fagligt meget stærke” fortæller maritim lærlingekoordinator Anette H. Sørensen. ”Og Jacobs og Isabellas videre færd er et eksempel på, hvor mange muligheder en faglig erhvervsuddannelse giver, og jeg håber, at mange unge vil lade sig inspirere heraf. Det behøver ikke være elektrikeruddannelsen, for fælles for de faglige uddannelser er, at de åbner uanede job- og videregående uddannelsesmuligheder” slutter Anette H. Sørensen.

Øvrige virksomheder i den maritime lærlingeordning er Orskov Yard A/S, Hirtshals Yard A/S, Vestkajens Maskinværksted A/S, KS Maskinteknik A/S, Alfa Laval, RASI Maskinfabrik A/S, EnTech Marine A/S og SeaMech.

Den maritime branche har stort fokus på at uddanne fremtidens arbejdskraft

Kvalificeret arbejdskraft er en mangelvare i den nordjyske maritime industri. En udfordring som Orskov Yard, MAN Energy Solutions, KS Maskinfabrik samt Vestkajens Maskinværksted imødekommer igennem at uddanne lærlinge bla.

Smedene Patrick P. Pedersen og Morten Sørensen samt skibsmontør Allan Benktsson fra Orskov Yard, skibsmontør Dessún Grace fra Vestkajens Maskinværksted, industritekniker Marcin Lopatka og skibsmontør Mathias D. Møller fra MAN ES samt industritekniker Bjarke S. Nielsen fra KS Maskinteknik går sommerferien i møde med veloverståede svendeprøver, som er lagt på henholdsvis EUC Nord og Tech College.

Lærlingene er omfattet af den maritime lærlingeordning, der dagligt huses af MARLOG, og lærlingekoordinator Anette H. Sørensen ønsker hele flokken stort tillykke med svendebrevene.

Som lærlingekoordinator er jeg blandt andet med til at rekruttere lærlinge til virksomhederne i lærlingeordningen” fortæller Anette H. Sørensen.

Her ved læreforholdets afslutning er det altid spændende at kigge tilbage på årene, der er gået og se den udviklingsrejse, som den enkelte lærling har været på, siden første gang jeg mødte ham. Fagligt er der sket kvantespring, men også den personlige udvikling har været spændende at følge. Og at de med deres nyerhvervede svendebreve står i en tid, hvor virksomhederne nærmest skriger efter kvalificeret arbejdskraft, bekræfter mig i, at deres valg om at tage en erhvervsuddannelse, er et godt og sikkert valg” slutter Anette H. Sørensen.

For virksomhederne i den maritime lærlingeordning, der også omfatter EnTech Marine, Mariendal, Soft & Teknik, KM Automatik, Hirtshals Yard, RASI Maskinfabrik, SeaMech og Alfa Laval er det af højeste prioritet selv at være med til at uddanne arbejdskraft, og virksomhederne har et mål for, hvor mange lærlinge de løbende har i gang.

På Orskov Yard er det besluttet, at 10% af værftets timelønnede medarbejdere skal være lærlinge. Værftet uddanner skibsmontører og smede, og målet er 20 lærlinge fordelt fifty-fifty på de to uddannelser.

Når vi ser ind i fremtiden er det bydende nødvendigt, at vi selv uddanner” fortæller Christina Ørskov, ejer og direktør Orskov Yard. ”Vi har medarbejdere, der har været i branchen i mange år. Også de skal pensioneres, og det er vigtigt for os, at al den viden og ekspertise, som de har oparbejdet, bliver videregivet til næste generation. Vi får medarbejdere ind fra andre brancher, og disse sidemandsoplæres. Men vi har brug for også at have adgang til medarbejdere, der har både teori og det praktiske fra den maritime branche med sig, og en måde at løse dette på, er igennem at uddanne lærlinge” slutter Christina Ørskov.

Fakta om den maritime lærlingeordning
Den maritime lærlingeordning er et samarbejde mellem 12 maritime virksomheder, som har ansat en fælles ressource til at tiltrække flere lærlinge til den maritime branche, højne kvaliteten i uddannelserne, understøtte virksomhederne i håndteringen af lærlinge samt koordinere en turnusordning mellem partnerne således, at virksomhederne hjælper hinanden med at uddanne deres lærlinge bedst muligt til fremtiden. Partnere i ordningen er: Orskov Yard A/S, MAN Energy Solutions, Hirtshals Yard A/S, Soft & Teknik A/S, Mariendal, Vestkajens Maskinværksted A/S, KM Automatik ApS, KS Maskinteknik A/S, Alfa Laval, RASI Maskinfabrik A/S, EnTech Marine A/S og SeaMech.

FAKTA OM MARLOG
MARLOG – Maritime & Logistics Innovation Denmark, er Danmarks officielle klyngesekretariat for det maritime og logistik, som støtter udviklingen hos små og mellemstore virksomheder indenfor det maritime og logistik. MARLOG arbejder for Danmark som et bæredygtigt og innovativt førende kraftcenter for det maritime erhverv og logistik. www.marlog.dk

FOR YDERLIGERE, KONTAKT
Anette H. Sørensen
Maritim Lærlingekoordinator
Mail: ahs@marlog.dk
Mobil: 22 62 48 99

Maritime Network Frederikshavn


Webbureau ITTP