Hvad får du ud af at være medlem?

Om netværket

Du kommer tæt på 50+ stærke virksomheder i Frederikshavn. Vi kender hinanden, vil hinanden og hjælper hinanden på kryds og tværs. Og så står vi temmelig stærkt, når vi melder ud i fællesskab og bruger vores netværk som talerør for flere end 50+ virksomheder.

Som medlem af MNF får du desuden

  • Adgang til vores erfa-grupper inden for markedsføring, projektledelse, salg og retrofit

  • Branding på de sociale medier som en del af MNF
  • Mulighed for at få besøg af en flok videbegærlige skoleelever til Maritime Career Day
  • Adgang til fælles studieture, messestande, workshops, sociale arrangementer, netværksmøder

Sammen arbejder vi på at

  • Sikre kvalificeret arbejdskraft til branchen og få fortalt resten af verden, at man godt kan have en karriere, selvom man flytter til Nordjylland. Det gælder også medfølgende ægtefæller inden for andre brancher
  • Brande branchen over for de unge
  • Dele viden
  • Sikre et tættere samarbejde mellem medlemmerne
  • Stå endnu stærkere som regionalt, maritimt styrkeposition
  • Skaffe gode vilkår til Det Blå Danmark

Maritime Network Frederikshavn


Webbureau ITTP