MARTEC renoveres og udvides for 25 mio kr.

martec 1

Et åbent, lyst og indbydende studiemiljø skal gøre det endnu mere tiltrækkende at studere og arbejde på MARTEC. En længe ønsket renovering og udvidelse af det maritime og polytekniske uddannelsescenters faciliteter er nu skudt i gang

Bygge og renoveringsprojektet til ca. 25 mio. kr involverer en totalrenovering og udvidelse af faciliteterne med flere undervisningslokaler, flere grupperum til de studerende, en ny central fredagsbar og større kantineforhold samt en række andre tiltag til forbedring af studie- og arbejdsmiljøet.

Desuden opføres en længe ønsket multisal til brug ved bl.a. dimissioner, eksamen, foredrag og arrangementer som f.eks. erhvervsdage. Uddannelsesinstitutionen bliver lys, behagelig og tidsvarende til glæde for bl.a. maskinmester-, maskinist- og HF-Søfart studerende.

Tilbygningen vil ske i det centrale haveanlæg, hvor der i samme forbindelse etableres nye udefaciliteter til ophold og øvelser. Derudover fortsætter den allerede igangsatte renovering af skolens øvrige teorilokaler med nye vinduespartier, ventilation og installationer.

Direktør Pia Ankerstjerne, ser frem til at komme i gang med arbejdet:

”Vi er virkelig glade for at komme i gang. Nu kan vi for alvor forbedre studie- og arbejdsmiljøet for det store og voksende antal studerende og medarbejdere. Behovet har været der i mange år, og nu får vi tidssvarende rammer som modsvarer det vi beskæftiger os med. Vi håber, at flere af landsdelens unge mennesker vil vælge en maritim og teknisk videregående uddannelse, og dermed bidrage til at understøtte den positive udvikling i de maritime erhverv, som er en af regionens absolutte vækstområder.”

Projektet har været under opsejling siden en ny strategi for MARTEC i 2012 satte gang i en større moderniseringsproces. Forud er gået et stort arbejde med at opnå dels de nødvendige godkendelser og udvælge det rette projekt. For Nordjylland og ikke mindst Frederikshavn Kommune er renoveringen væsentlig i forbindelse med omstillingen mod de stadig mere specialiserede maritime erhverv, som udgør en voksende del af regionens vækstgrundlag.

Borgmester Birgit Hansen, Frederikshavn Kommune, lægger heller ikke skjul på betydningen af den forestående projekt:

”MARTEC skal gerne være et af de foretrukne uddannelsessteder hos de unge, der i fremtiden skal løfte Nordjylland og resten af Danmark endnu højere op i den maritime superliga. MARTEC’s høje faglige niveau tiltrækker allerede mange studerende, og når de nye moderne faciliteter står klar, tror jeg på, at tilstrømningen af studerende stiger.”

Projektet nyder også stor opbakning blandt virksomhederne, som hvert år aftager de færdiguddannede kandidater, som f.eks. Alfa Laval i Aalborg:

”Virksomheder som Alfa Laval har stor gavn af, at der på MARTEC etableres et stærkt og attraktivt maritimt uddannelsesmiljø. Vi håber, det vil medføre, at endnu flere vil vælge en karriere inden for Det Blå Danmark. Der er fortsat udsigt til vækst i jobs indenfor salg, service og udvikling af specialiseret maritim teknologi, og vi har i dag langt over 50 maskinmestre ansat hos Alfa Laval, hvoraf mange er uddannet på MARTEC.” udtaler Lars Skytte Jørgensen, Vice President Product Centre Boilers.

Begejstringen deles af Direktør Poul Knudsgaard, MAN Diesel & Turbo Frederikshavn:

”Hos MAN Diesel & Turbo ser vi frem til at de maritime uddannelser i Nordjylland nu styrkes yderligere i form af nye undervisningsfaciliteter. Vi har som maritim virksomhed brug for de kompetencer, som de unge mennesker lærer på MARTEC og ser frem til at forsætte det gode samarbejde i endnu flottere rammer. Vi tror på, at den renoverede skole vil blive et aktiv for hele den maritime sektor i regionen.”

Fakta om udvidelses- og renoveringsprojektet
Projektet udføres i totalentreprise af Trigon A/S i samarbejde med KJÆR & RICHTER arkitekter. Det forventes at første spadestik vil finde sted inden for 2 måneder og at renovering og tilbygning vil kunne stå færdigt i december 2015.

I alt får MARTEC tilført 4 undervisningslokaler, 6 nye grupperum, multisal, udvidet køkken- og kantineforhold og diverse fællesarealer. Samtidig totalrenoveres og ombygges den eksisterende bygningsmasse med fokus på at skabe et lysere, mere dynamisk og åbent studie- og opholdsmiljø for de studerende og ansatte.

Store ordrer og vækst hos Scanel

Hos Scanel International i Frederikshavn er der landet en stribe nye store ordrer. Det giver godt 50 nye arbejdspladser.
De i forvejen 300 ansatte hos Scanel International får snart selskab af godt 50 nye kolleger. Virksomheden har vind i sejlene med nye ordrer,der generer nye arbejdspladser, skriver Nordjyske.dk

- Vi har vundet en del nye, store ordrer, blandt andet i forbindelse med skibsbyggeri i Skagen, offshore-opgaver flere steder, renovering af flydende hoteller og miljørensning, og det kræver flere medarbejdere, fortæller adm. direktør Claus Søgaard Poulsen.

Alene en renovering af en hotelplatform ved Skotland vil beskæftige 20 mand.

Omsætningen i 2014 steg med over 20 procent, og adm. direktør Claus Søgaard Poulsen forventer at nå samme vækst i år.

Svendeprøver afsluttet med flotte resultater

laerlingevm
Fire lærlinge fra Vestergaard Marine Service A/S afsluttede fredag deres svendeprøver med super flotte resultater på EUC Nord i Frederikshavn.


Det drejer sig om: Lukas Bostrup Kristensen, Simon R. H. Damgaard, Martin B. Nielsen og Daniel Olsen. De er alle ved at uddanne sig til skibsmontører med få måneder tilbage af deres lærlingetid.

En skibsmontøruddannelse er en meget alsidig uddannelse, som åbner dørene for uendelige mange muligheder. Ønsker man at fortsætte studierne kan man blandt andet læse til ingeniør eller maskinmester, og vil man gerne ud på arbejdsmarkedet findes der også et hav af muligheder både i de mange lokale martime virksomheder og offshore branchen.

Kim Blaameier har været voksenlærling hos MAN Diesel & Turbo A/S og har i dag også afsluttet sin svendeprøve med et flot 10-tal. Kim fejrer desuden, at han er færdig med sin uddannelse. Han skal nu være forbillede for de andre lærlinge på MAN Diesel & Turbo A/S, når han mandag morgen møder på arbejde med titlen som svend.

- Min fremtid indenfor den maritime branche ser heldigvis lys ud, uanset om jeg fremover vælger at arbejde i en lokal virksomhed eller at arbejde ude i verden. Mulighederne er mange, så det handler blot om at vælge det helt rigtige for mig, siger Kim Blaameier, nyuddannet skibsmontør.

Ovennævnte lærlinge er alle omfattet af den maritime lærlingeordning, som faciliteres af MARCOD. Der er fire aktive partnere i ordningen - Orskov Yard A/S, Vestergaard Marine Service A/S, MAN Diesel og Turbo A/S samt Hirtshals Yard A/S - og fire sleeping partnere, Scanel International A/S, Karstensens Skibsværft A/S, Hytek A/S samt Victor A/S.

Formålet med ordningen er at tilføre flere lærlinge til den maritime branche samt at højne kvaliteten i uddannelserne og koordinere en turnusordning mellem partnerne således, at virksomhederne hjælper hinanden med at klæde deres lærlinge godt på til fremtiden.

Første maritime projektledere fra MARTEC

EFTERUDDANNELSE: Første hold maritime projektledere er klar efter at have gennemført et særligt kompetenceudviklingsforløb udviklet af EUC Nord og MARTEC.

martecbillede


19 kursister har netop afsluttet deres uddannelse inden for maritim projektledelse. I løbet af de sidste tre måneder har de i seks moduler arbejdet med forskellige discipliner inden for maritim projektledelse. Det skriver MARTEC i dag i en pressemeddelelse.

”I den maritime industri havde vi et behov for en specialiseret maritim projektlederuddannelse. Uddannelsesinstitutionerne greb denne bold og lavede sammen med os en relevant uddannelse indeholdende både teori og værktøjer, som er umiddelbart anvendelige” - det er nogle af de ord, som Tom Samson, Formand for Maritime Network Frederikshavn, knytter på uddannelsen.

I kursusforløbet har det været vigtigt at have en virkelighedsnær og industri-relevant undervisning, så kursisterne fra modul til modul har kunnet anvende det lærte. Ud over generel projektledelse, så har kursisterne også fået en indsigt i personalehåndtering, kommunikation, kunde- og leverandørforhold, regnskab og jura.

Fælles maritim reference

Uddannelseschef hos EUC Nord, Henrik Nielsen, udtaler, at ”dette kursushold har været et guldhold med et stort engagement og interesse for at sætte hverdagen ind i nogle teoretiske rammer. At alle kursister kommer fra den maritime industri, har også givet en god fælles referenceramme at diskutere ud fra.”

Uddannelsen til maritim projektleder er opstået i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne EUC Nord og MARTEC samt MARCOD og branchenetværket MNF (Maritime Network Frederikshavn), som repræsentant for de maritime virksomheder i Frederikshavn.

Fra den maritime industris side er man også glad for, at de forskellige uddannelsesinstitutioner har samarbejdet på tværs, og industrien derved får gavn af de kompetencer, som hver institution har.

Matcher vores behov

Tom Samson udtaler: ”Det er godt at se, at uddannelsesinstitutionerne samarbejder og på den måde optimerer kompetenceudviklingen i virksomhederne. Vi er således sikret uddannelsesforløb, der bedst matcher vores behov.”

Allerede til januar starter næste hold maritime projektledere med 18 deltagere. Derudover startes et hold til foråret og endnu et til august.