VMS Group udvider med værksted i Skagen

75051 small

VMS Group i Frederikshavn åbner et satellitværksted på havnen i Skagen.

Basen er i Frederikshavn, og der er allerede afdelinger i både Norge og Brasilien. Nu udvider VMS Group A/S, tidligere Vestergaard Marine Service, endnu engang. Denne gang med åbningen af et værksted i Skagen.

Værkstedet, der ligger centralt på havnen i Skagen, åbnede 1. november. Herfra tilbyder VMS Group reparation og vedligeholdelse af alle typer dieselmotorer, turboladere, gear og propeller, ligesom der ydes service til både skibe i havn samt reparationer under medsejlads - herunder on-site maskinering. På værkstedet er der desuden mulighed for maskinering, opretning og specialsvejsning. 

Erfaring og ekspertise

Med afsæt i mange års erfaring og faglig ekspertise yder VMS Group hurtig og fleksibel service 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Udover de øvrige kompetencer kan VMS Group også tilbyde totalløsninger med levering af kom¬ponenter, service, design, projektering og projektledelse. 

Etableringen af endnu et nordjysk værksted skal ses i lyset af planerne om en havneudvidelse i Skagen, og det potentiale, der findes heri, blandt andet et øget behov for maritim service. Her passer VMS Group perfekt ind i havnens vision om ”One Stop Shop”. Samtidig sikres endnu bedre tilgængelighed for virksomhedens kunder blandt rederier og fiskerflåden i Norge og Sverige.

Styrke og backup

Med domicilet i Frederikshavn har VMS Group en betydelig styrke og mulighed for backup blot 40 kilometer fra Skagen.

- Vi er 115 mand i Frederikshavn, hvor vi også har både lager og 4000 kvadratmeter værksted. Fra vores lager kan vi på kort tid servicere vores kunder med reservedele i høj kvalitet og til konkurren¬cedygtige priser. Og vi kan rykke hurtigt ud, når der er behov for øget mandskab, siger driftsdirektør i VMS Group, René Thorhauge, der selv er skagbo.

Det nye værksted ligger centralt på havnen i Skagen - nærmere bestemt Vestre Strandvej 13 - med let tilgang til havnens faciliteter og med mulighed for samarbejde med andre lokale aktører indenfor maritim service og industri - et samarbejde, som VMS Group allerede igennem mange år er kendt for at prioritere højt.

Virksomheder på jagt efter maritime studerende

Der var stor travlhed ved standene, da de studerende var rundt og tale med virksomhederne

Selvom udgangspunktet var en lidt kold og grå november morgen i Frederikshavn, var der masser af lys og liv på MARTEC. En lang række store, mellemstore og mindre, virksomheder valgte at bruge dagen på MARTEC.

For direktør Pia Ankerstjerne er Erhvervsdagen vigtig i forhold til MARTECs mission om at levere kompetent arbejdskraft til industrien og sikre fortsat erhvervsøkonomisk vækst i regionen.

”For os er Erhvervsdagen noget helt specielt fordi vi genser mange af de ”gamle” studerende – som nu står og præsenterer deres egen virksomhed og engagerer sig i uddannelsernes fortsatte udvikling – det gør os glade at se hvor godt de klarer sig. Men det primære formål med Erhvervsdagen er, at give vores studerende indblik i de mange karrieremuligheder, deres uddannelse giver adgang til. Samtidigt udbygger dagen relationen mellem industrien og MARTEC, og vi tager temperaturen på, om virksomhederne er tilfredse med det vores studerende kan, når de kommer ud på arbejdspladserne. I år greb mange virksomheder chancen og holdt relevante indlæg for de studerende om karrieremuligheder, nye teknologier og produkter.

Det var en fantastisk dag med masser af erfaringsudveksling. Vores studerende og elever er eftertragtede af industrien både på land og til søs – og det drøftes lige nu i branchen, hvordan vi får flere unge til at vælge en blå uddannelse. Jeg tror og håber, at dialogen på Erhvervsdagen også bidrager til at sætte en ambition og en fælles retning for rekrutteringsinitiativerne i de kommende år.”

En af de ”gamle” studerende som var til stede på dagen, var Jonas Jensen fra Green Instruments.

”Vores motivation for at deltage i dagen er, at tiltrække potentielle praktikanter. Det gør vi, fordi vi ofte oplever, at de kommer med nye indgangsvinkler, samt spændende nye idéer og metoder til at løse et givent projekt. Vi har helt specifikke projekter med, som vi håber, vi kan ”lokke” potentielle kandidater med, eller give de studerende inspiration til deres videre studieforløb,” smiler Jonas Jensen.

Der er bred enighed blandt de deltagende virksomheder om, at de studerende viser et godt engagement, og når man spørger de studerende, tyder det på, at de er på bølgelængde med virksomhederne.

”Det er en unik mulighed for, at møde virksomhederne ansigt til ansigt, og skabe en potentiel kontakt. Dagen giver os et rigtig fint overblik, og giver os et godt grundlag, i forhold til at beslutte hvilken retning vi skal tage vores uddannelse i. Det er et super initiativ,” fortæller Jeppe Wammen Baggesgaard, Maskinmesterstuderende på MARTEC.

Den store interesse er udtryk for, at industrien efterspørger højt uddannet teknisk og maritim arbejdskraft. Alle MARTECs uddannelser er kendetegnet ved at bygge på håndværksmæssig- eller praktisk sejlerfaring kombineret med bred teoretisk viden om teknologi, ledelse, miljø og sikkerhed. Færdigheder som er efterspurgte af industrien, hvilket tydeligt kan aflæses i de lave ledighedstal for både de polytekniske (maskinmester, maskinist og skibsassistent, HF-Søfart ) samt navigatøruddannelserne (Skibsfører, kyst – fisker- og sætteskipper).

Følgende virksomheder deltog i Erhvervsdagen:

 • Fjordline
 • Novo Nordisk
 • Rohde Nielsen A/S
 • JKS A/S
 • DESMI
 • Wärtsila
 • Hoyer Motors
 • Danfoss Drives
 • IGE-XAO Nordic
 • Cubic
 • Esvagt
 • VMS Group
 • Mærsk Line
 • Green Instruments
 • BWT
 • Bravida
 • Forsvaret
 • Aalborg CSP
 • Ballard Power Systems Europe
 • Hytek A/S
 • Migatronic
 • Nord Elektro
 • Alfa Laval
 • OSM Copenhagen
 • TORM
 • BK Engineering
 • Forsvaret
 • Flådestation Frederikshavn
 • pBang
 • Serenergy

Fakta MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser. Institutionen udbyder skibsassistent, HF-søfart, skibsmaskinist, maskinmester, sætte-, kyst eller fiskerskipper, styrmand og skibsfører uddannelserne. MARTEC administrerer også Skoleskibet DANMARK og driver en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet.

MARTEC og Skagen Skipperskole blev den 1. juli 2017 sammenlagt med henblik på at styrke udbuddet af de maritime uddannelser i den nordjyske region og kan nu tilbyde alle de maritime uddannelsesretninger. Også den maritime studentereksamen (HF-Søfart), som tilbydes sammen med Frederikshavns Gymnasium, er styrket, og eleverne tilbydes nu indkvartering på MARTECs skolehjem i trygge og kontrollerede rammer.

Mere information på www.martec.dk

Kontaktpersoner 

Direktør Pia Ankerstjerne; tlf.: 9620 8888; e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Kommunikations- og marketingmedarbejder René Kæseler; tlf.: 3012 3358; e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

MARTEC styrker de maritime uddannelser i Nordjylland

61665

Ny grunduddannelse.

Officielt skete sammenlægningen af MARTEC og Skagen Skipperskole for nylig – 1. juli.

Sammenlægningen betyder både, at MARTEC kan drage nytte af nogle fordele af ren administrativ art – heriblandt stordriftsfordele og en større organisation.

Kvalitativt betyder overtagelsen af institutionen i Skagen, at MARTEC får en mere fuldstændig uddannelsesportefølje – til gavn for de studerende.


Bedre udvikling af lokale uddannelser

Flere af de maritime uddannelser i Danmark har haft svære kår i nogle år. Den maritime branche har haft ondt i rekrutteringen, og der er gjort flere indsatser for at vende den tendens.

Sammenlægningen af MARTEC og Skagen Skipperskole giver, ifølge uddannelses- og forskningsminister Søren Pind – der har godkendt sammenlægningen – bedre muligheder for at udvikle de maritime uddannelser i det nordjyske. Forhåbentlig til gavn for rekruttering til branchen og det lokale erhvervsliv.

- Det er regeringens ambition at give gode muligheder for uddannelse også uden for de store byer, samtidig med at vi lægger vægt på vækst i de maritime erhverv. Derfor glæder det mig, at bestyrelserne har foreslået en sammenlægning. Den sammenlagte institution vil få bedre muligheder for at udvikle de maritime uddannelser og samarbejdet med de maritime erhverv, ikke mindst i Nordjylland, siger Søren Pind.

Den nye sammenlagte institution får navnet MARTEC – maritime and polytechnic university college. Med sammenlægningen får studerende mulighed for at starte på en maritim grunduddannelse og fortsætte hele vejen og blive færdig som skibsfører eller dimittere med en professionsbachelor som maskinmester.

Stordriftsfordele

- Sammenlægningen betyder, at vi nu har fået en ekstra afdeling i Skagen, hvor vi kan fortsætte med at udbyde vores uddannelser. Generelt betyder det, at vi nu kan tilbyde en mere fuldstændig uddannelsesportefølje.

Ordene kommer fra Pia Ankerstjerne, direktør i MARTEC, der ser frem til at fortsætte samarbejdet med Skagen Skipperskole og glæder sig til de fordele, sammenlægningen fører med sig.

- For vores eget vedkommende betyder det, at vi får en lidt større organisation og mulighed for at udnytte ressourcerne bedre gennem stordriftsfordele. Vi håber, at det også bliver til gavn for de studerende, fordi vi får mulighed for at koble de rigtige undervisere på, der vil kunne benytte deres kompetencer mere effektivt, siger Pia Ankerstjerne og fortsætter:

- I et større perspektiv er sammenlægningen en styrkelse af de maritime uddannelser i Nordjylland, og erhvervslivet vil forhåbentlig også mærke, at den maritime branche i Nordjylland styrkes, siger direktøren.

Ny grunduddannelse

MARTEC tilbyder en lang række uddannelser, der spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser. Med sammenlægningen med Skagen Skipperskole kommer MARTEC til at være institution for næsten 1.000 studerende og kursister.

Fra 1. januar 2018 starter MARTEC Den Grundlæggende Maritime Uddannelse som ubefaren skibsassistent, og uddannelsesinstitutionen opretter som noget nyt et skolehjem til ikke-myndige studerende.

- Vi glæder os virkelig meget til at starte grunduddannelsen op til januar, og vi er gået i gang med at få lavet et skolehjem på Kragholmen i Frederikshavn til de studerende, der kommer som 16- og 17-årige, siger Pia Ankerstjerne.

- Skolehjemmet bliver et sted, hvor gode, gamle værdier prioriteres; som at passe sin uddannelse, sine lektier, passe på tingene og hinanden. Det bliver et sted, man godt tør sende sine egne børn hen, hvor man både får en uddannelse, eget værelse og mad, siger direktøren og tilføjer, at skolehjemmet desuden omfatter fritidsaktiviteter og vagtpersonale.

MARTEC byder velkommen til 209 maritime studerende

unnamed

De 209 studerende gør klar til dagens strabadser

”Det Blå Danmarks fortsatte vækst og udvikling er betinget af, at de unge interesserer sig for, og søger ind på, de mange forskellige uddannelser der retter sig mod en Blå karriere – både til lands og til vands. MARTEC har i år oplevet god søgning til de fleste uddannelser, og vores optag ligger på niveau med 2016. Det er sådan set positivt – særligt i lyset af at der på landsplan er en faldende trend i søgningen.” siger MARTEC’s direktør Pia Ankerstjerne og fortsætter ”Det er dog temmelig bekymrende, at de unge ikke søger de maritime uddannelser i så stort omfang som tidligere. Erhvervet efterspørger flere, end vi på uddannelsesinstitutionerne kan tiltrække og uddanne. På sigt vil det medføre, at væksten i erhvervet udebliver, og at arbejdspladserne i værste fald flytter til udlandet. Erhvervet har brug for endnu flere unge på navigatør- og maskinmesteruddannelserne, og det er lidt svært at forstå, at der ikke er flere unge der vælger en ”blå uddannelse,” som jo giver adgang til rigtig mange spændende og særdeles godt lønnede jobs både på land og til søs”.

Fokus på en god start og et godt studiemiljø

Der var fuld tryk på, da de nye studerende fra adgangskursus, HF-Søfart, navigatør-, skibsassistent- og maskinmesteruddannelserne mødtes til årets store studiestartsdag. De mange studerende og elever startede dagen på deres respektive uddannelsers introduktionsforløb – men klokken 12 blev der budt på fælles frokost på MARTEC Kraghomen. Personalet startede i dagens anledning grillen, og langede varme hotdogs over disken til de sultne nye studerende, mens de ladede op til dagens mini-olympiade. De 209 nye studerende blev rystet sammen på tværs af uddannelser og studieretninger og dystede intensivt i at demonstrere samarbejdsevner, fysisk formåen, intellektuel overskud og kreativitet. Energiniveauet var i top, stemningen høj, og solen skinnede fra en blå himmel.

”Det var vigtigt for os at samle alle studieretninger til denne introdag. Vi vil have fuld fokus på et godt socialt studiemiljø i dette semester, og dagens 7 øvelser med blandede hold, gav for første gang, vores studerende muligheden for, at møde elever uden for egen studieretning. Det vil vi gerne bygge videre på i det faglige setup også, således at vi undervisningsmæssigt vil udnytte de muligheder der er i forhold til f.eks. Team Ressource Management” siger Uddannelseschef Kenneth Kirkegaard.

Dagen sluttede med en velfortjent kaffe og kage pause – og grunden var lagt for en god start på et intensivt studieforløb med mange undervisningstimer, projekter og eksaminer. Til studiestartsfesten på fredag bliver vinderne af ”Olympiaden” afsløret.

Fakta 

MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser. Institutionen udbyder skibsassistent, HF-søfart, skibsmaskinist, maskinmester, sætte-, kyst eller fiskerskipper, styrmand og skibsfører uddannelserne. MARTEC administrerer også Skoleskibet DANMARK og driver en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet.

MARTEC og Skagen Skipperskole blev den 1. juli 2017 sammenlagt med henblik på at styrke udbuddet af de maritime uddannelser i den nordjyske region og kan nu tilbyde alle de maritime uddannelsesretninger. Også den maritime studentereksamen (HF-Søfart), som tilbydes sammen med Frederikshavns Gymnasium, er styrket, og eleverne tilbydes nu indkvartering på MARTECs skolehjem i trygge og kontrollerede rammer.

Mere information på www.martec.dk

Kontaktpersoner 

Direktør Pia Ankerstjerne; tlf.: 9620 8888; e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Kommunikations- og marketingmedarbejder René Kæseler; tlf.: 3012 3358; e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Download vedhæftede filer

PDF-dokument