Uddannelses- og Forskningsministeren besøgte MARTEC

martec 20 august

19. august 2019 | Af MARTEC

Uddannelsesministeren har indgået en rammekontrakt med MARTEC, og de øvrige maritime uddannelsesinstitutioner om, at der skal uddannes flere til Det Blå Danmark. For Nordjylland er det afgørende vigtigt, at ministeren ved sit besøg bakker op om de mange virksomheder, der har brug for flere velkvalificerede unge, som arbejder til søs – men også bidrager til masser af dygtige virksomheder på land.

”Det er utrolig vigtigt, at vi får flere unge til at vælge de blå uddannelser. Det Blå Danmark er en branche, der har masser af potentiale i forhold til, at implementere nye teknologiske løsninger som mindsker udslippet af drivhusgasser og forureningen fra søfarten. Det er helt nødvendigt, at der fokuseres på energi-og miljørigtige løsninger i uddannelserne – den omfattende transport til søs gør det vigtigt at finde bæredygtige løsninger,” siger MARTECs direktør Pia Ankerstjerne og fortsætter: ”Vi er glade for, at ministeren valgte at prioritere et besøg hos os, høre om de maritime uddannelser og møde repræsentanter for erhvervet i Det Blå Danmark – og samtidigt få indsigt i de mange discipliner vores studerende skal mestre.”

Maskinmestre arbejder med drift, optimering og udvikling af alle mulige typer systemer. Blandt andet inden for offshore med olie, gas og vindenergi, på land med vindenergi, solceller og brændselsceller, og ikke mindst med emner som motorlære samt el- og varmekraftværker. På søfartsuddannelserne er der fokus på optimering af skibets tekniske systemer, at skibets fremdrift er optimalt, og at sikkerheden er i top.

Ministeren fik en grundig rundvisning, og havde fornøjelsen af at prøve at styre en offshore kran. På mødet deltog repræsentanter fra erhvervsvirksomhederne Alfa Laval og MAN Energy Solutions, som er blandt de mange danske virksomheder der er med i front, i forhold til at sikre teknologiske løsninger, der minimerer søfartens påvirkning af natur og miljø.
Pia Ankerstjerne håber, at ministeren med besøget har fået indsigt i, at de maritime uddannelser er højteknologiske uddannelser der både kan og vil bidrage til den grønne omstilling.

Fakta

MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser. Institutionen udbyder den grundlæggende maritime uddannelse som skibsassistent, maritim student (HF-søfart), skibsmaskinist, maskinmester, sætte-, kyst- eller fiskerskipper og skibsføreruddannelserne. MARTEC administrerer Skoleskibet DANMARK og driver tillige en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet.
Mere information på www.martec.dk.


 

Ministerbesøg på MARTEC af Ane Halsboe-Jørgensen

16.08.2019 | Af: Kanal Frederikshavn

92286 large

I 2019 blev 175 studerende optaget på professions bacheloruddannelsen som maskinmester ved MARTEC.

Mandag den 19 august besøger Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, MARTEC i Frederikshavn til rundvisning og en snak om de maritime uddannelser i Nordjylland.

Ministeren skal undervejs i rundvisningen, også prøve kræfter med at køre en kran, som blot er en af mange ting på programmet, under ministerbesøget.

Ministeren vil være på MARTEC fra kl. 11-14, mandag d. 19 august. Efter et møde med diverse interessenter fra MARTEC, vil det være muligt at følge ministeren fra kl. 12:30, rundt på MARTEC på Hånbækvej, og på Kragholmen i Frederikshavn.

Det hele slutter af med frokost og afrunding på Riggerloftet på MARTEC's afdelingen på Kragholmen i Frederikshavn, her vil der være rig mulighed for spørgsmål til ministeren.

Tidligere på måneden, kunne Kanal Frederikshavn berette om et rekord højt antal optaget på MARTEC i 2019, med hele 175 optaget studerende:

- Det vækker glæde og begejstring hos os med et ministerbesøg, i kølevandet på en sådan optagelses rekord, som uden tvivl har vækket den nye ministers interesse, lyder det i en kort udtalelse fra MARTEC, som glæder sig til besøget.


 

Talent, flid og hårdt arbejde hædret

2 20196280218

40 nye maskinmestre hædret på MARTEC

40 nye maskinmestre blev i går hædret på MARTEC, hvor de som dimittender fik bevis på, at de nu har gennemført deres professionsbacheloruddannelse i maritim og maskinteknisk ledelse og drift eller i folkemunde ”Maskinmester.”

De nye maskinmestre kan glæde sig over, at de kommer ud i et arbejdsmarked, der efterspørger deres egenskaber og dermed giver dem gode jobmuligheder med god løn.

Dimittenderne er nogle af de mest eftertragtede i dansk industri og søfart, hvilket blandt andet viser sig ved, at der er fuld beskæftigelse over hele landet. 

”De nye maskinmestre har god grund til at have høje forventninger og høj selvtillid. De har arbejdet benhårdt igennem hele studietiden og de er konstant blevet udfordret – både teoretisk og praktisk.  Det mere end et fuldtidsjob at blive uddannet til Maskinmester og nu skal de ud og gøre brug af de færdigheder de har fået her på MARTEC. 

Vi ved at vores dimittender gør det godt derude. Og det gør de blandt andet på baggrund af et store engagement fra virksomheder rundt i hele landet, som bidrage til de studerendes projekter, tager de studerende i praktik og som i det hele taget bidrager aktivt til uddannelsens udvikling ” sagde Pia Ankerstjerne, Direktør på MARTEC. 

Følgende modtog deres bevis fra MARTEC som maskinmester, for at have gennemført professionsbacheloruddannelsen i maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Frederik Lissner Ebdrup
Dan Kristian Thygesen
Naja Fleischer Nissen
Jeppe Holmgaard Frandsen
Rune Jakobsen
Anders Bak
Lasse Faldborg Jørgensen
Tupârna Petersen Sørensen
Mike Luu
Stefan Niss Mathiasen
Samuel Christiansen
Kristoffer Skov Pinholt
Philip Søndergaard Andreasen
Kristoffer Hvisthule
Jesper Martin Jensen
Gerjen Maribo van Drogen
Alexander Juhl Nielsen
Michael Brix Guldbæk
Asbjørn Østergaard Serup
Mads Guldbæk Bay Liljendal
Nick Juul Pedersen
Nicolai Kærsgaard Jørgensen
Erik Anger
Steffen Østergaard Mogensen
Mikkel Klank Christensen
Mathias Wiborg Drachmann
Johan Neist Jørgensen
Danni Kornum Mortensen
Henrik Bjerre Munk
Søren Vittrup Nielsen
Mark Kjær
Hans Christian Frost
Mads Arild Dam Kristensen
Rasmus Dahl Knudsen
Martin Hedegaard Bælum
Christian Udholm Hansen
Jesper Machon Poulsen
Søren Guedes da Costa Mørch
Christian Munk Thomsen
Peter Skovbak Høyer

Kilde: maritimedanmark.dk
Dato: 03-07-2019

Dansk maritim virksomhed vil have succes i Afrika

 

2gaxype93vf0l0gb

Offshore omkring Vestafrika får nyt motorservice-alternativ til Grand Canaria

VMS Group, af mange i den maritime klynge i Nordjylland bedre kendt som Vestergaard Marine Service, henter i dag omkring 60 pct. af sin omsætning uden for Danmarks grænser. Det er ellers i Frederikshavn, at virksomheden, som ændrede navn ved en fusion med DT-Interlink og VMS Technology i 2017, har sine rødder som en af de centrale maritime servicevirksomheder i byen.

Det seneste eksempel på VMS Groups øgede internationale fokus vil i de kommende måneder være under opbygning i Namibia. Her etablerer Frederikshavner-virksomheden nu sit andet store service-hub uden for det europæiske kontinent i form af et motorværksted og et lokalt forankret selskab i Walvis Bay. VMS Group er allerede til stede med et lignende setup med 60 medarbejdere i Brasilien i Guanabara Bugten tæt på Rio de Janeiro.

– Vi har som målsætning at vokse år efter år. Men der er grænser for, hvor meget vækst vi kan hente i Danmark. Ikke mindst i lyset af, at offshore-branchen endnu ikke er på niveau med 2014. Så selv om vi er lykkedes med at øge vores position inden for færger og fiskeriet - og, at der er gode projekter med ny stor dok og skibsophugning undervejs her i Frederikshavn – så er vi i gang med en udvikling, der også handler om et globalt fokus, forklarer Peter Krogh Nymand, adm. direktør i VMS Group, til Søfart.

– Vi starter op i Walvis Bay i august. Værkstedet skal opbygges og være klar i løbet af september. I første omgang med nogle af vores egne folk, men på lidt længere sigt også med lokale medarbejdere. Ligesom i Brasilien, er målgruppen i Namibia offshore-branchens løbende behov for service og vedligehold af motorer på deres rigge og skibe. Derudover er der et stort potentiale i fiskerflåden, uddyber han.

Stort prispres

Ifølge Peter Krogh Nymand er Namibia et relativt velfungerende land i regionen at etablere sig i med en god infrastruktur. Men Walvis Bay ligger samtidigt også godt i forhold til mange af de store internationale operatørers offshore-aktiviteter ud for Vestafrika, som ellers primært baserer sig på Grand Canaria, langt mod nord, som servicebase.

– Da norsk offshore udgjorde en stor del af vores internationale marked agerede vi stadigt mest på et slags hjemmemarked. Lønniveauet i Danmark og Norge ligger inden for de samme skalaer. Det er noget helt andet, når vi nu arbejder med globale selskaber, hvor vi er oppe mode en øget priskonkurrence.

– På det marked vil vi typisk sende et internationalt team ud på en rig, hvor opgaven måske lyder på overhaling af en til fire motorer. En opgave, der kan tage et sted mellem 14 dage og halvanden måned. Tidligere havde vi sendt et team, der udelukkende bestod af danskere af sted, men virkeligheden er i dag en anden, forklarer Peter Krogh Nymand.

Nyt testcenter

Den faste tilstedeværelse i Walvis Bay med et lokalt selskab og værksted giver dermed et boost af konkurrenceevnen overfor de internationale aktører, som opererer på Vestafrika. Ikke kun i forhold til omkostningsniveauet hos VMS Group, men også logistisk for kunderne, særligt for dem i den sydlige del af den vestafrikanske sokkel, der ligger langt fra De Kanariske Øer.

På trods af, at omsætningen stiger, bl.a. fra de øgede internationale aktiviteter, så er bundlinjen endnu ikke fulgt proportionalt med. Men det kan i følge Peter Krogh Nymand tilskrives øgede investeringer i faciliteter, som i høj grad fortsat også finder sted hjemme i Frederikshavn.

Her indviede VMS Group tidligere på året bl.a. en ny testfacilitet i ny-lejede lokaler udover virksomhedens eksisterende motorserviceværksteder på havnen i Frederikshavn. Testhallen, der rummer en motor-testbænk med tilhørende systemer til kølevand, røggas, analyser m.v., blev indviet med test af fire units med generatorsæt. De blev efterfølgende transporteret til Ulstein-værftet i Norge for at komme om bord i Lindblad Expeditions’ ekspeditions-nybygning ’National Geographic Endurance’, som leveres næste år.

Satser på gensets

Samme procedure vil finde sted næste forår, efter VMS Group fornyelig modtog en opfølgende ordre fra Lindblad Expeditions på opbygning, levering og kommisionering af yderligere fire gensets til et søsterskib, som skal leveres fra Ulstein i 2021. De to ordrer er resultatet af, at VMS Group i 2016 fik agenturet på salg og service af amerikanske GE Transportation’s marinemotorer i Tyskland og i Skandinavien.

Det er således GE Transportation -motorer, der i dag markedsføres under navnet Wabtec, som i kombination med ABB-generatorer udgør de i alt otte gensets til Lindblad Expeditions. Den nye testfacilitet er dog ifølge Peter Krogh Nymand ikke kun tænkt i forhold til projekter, der har med Wabtec-agenturet at gøre.

– Det er normen i markedet, at gensets bliver samlet og testet i land. Derfor overvejede vi i starten at finde et eksternt testcenter, men der er ikke ret mange mærke-uafhængige testcentre derude, så da vi samtidigt besluttede, at genset-området skulle være et strategisk hovedspor hos os, så var det oplagt at etablere vores eget, forklarer Peter Krogh Nymand.

– Vi har i forvejen en stor engineering-afdeling, som projekterer større opgaver for vores kunder, typisk store projekter med ombygninger og retrofit af skibe, vi har inde her i Frederikshavn. Så de interne resurser kan vi nu også udnytte til at projektere genset-racks – både med motorer fra vores eget agentur og for den sags skyld med andre fabrikater, uddyber han.

USA-ordre i Norge

De to første genset-ordrer baseret på Wabtec-agenturet er således begge reelt til en nybygning i Norge selvom ordregiveren er et USA-baseret selskab. Alene Norge, der sammen med Tyskland udgør den geografiske afgrænsning i aftalen med GE Transportation, har aktuelt en ordrebog på hele 22 krydstogtskibe.

Et rekordhøjt antal, der vidner om de norske værfters succes med at omlægge produktionen af avancerede offshoreskibe til små krydstogtsskibe rettet mod den boomene krydstogtindustri. Men Peter Krogh Nymand ser ikke nødvendigtvist dette tonnagesegment som det primære i agenturet.

– Vi vil gerne sælge disse motorer til segmenter, der ser værdien i de miljømæssige fordele ved dem. Der er helt sikkert segmenter, der slet ikke ser i vores retning, da man let kan få andre motorer, der er langt billigere end Wabtec. Til gengæld kan vi levere det mindst mulige footprint, da vores motorer ikke er afhængige af katalysatorer for at opfylde EPA Tier 4 og IMO Tier III-kravene. Så, ja, det er jo bl.a. krydstogtskibe, hvor særligt pladsen kan være et issue, forklarer han.

Togmotor med forspring

Netop de små ekspeditionskrydstogtskibe er den del af passagersegmentet med det allerhøjeste omsætningspotentiale per bruttoton. Derfor kan bare et par ekstra passagerkamre ud af et i forvejen lille antal, muliggjort af en mindre maskincasing, over tid give en betragtelig ekstra-indtjening til rederiet.

Wabtec’s motorer er gennem det oprindelige tilhørsforhold til General Electric-koncernen løbende blevet udviklet til dieselelektriske lokomotiver, først og fremmest til det amerikanske hjemmemarked. Derfor har motorernes basisdesign hele tiden skullet opfylde de langt strengere emissionsbegrænsninger, der gælder i landtransporten sammenlignet med skibsfarten.

Et udgangspunkt, der har givet marineversionerne af motorerne et forspring i forhold til de senere års fokus på NOx-udledning fra skibsfarten. Senest reguleret i IMOs Tier-III-regler, der ellers normalt kun kan opfyldes ved hjælp fra efterbehandling af røggassen – typisk fra en katalysator.

Kilde: soefart.dk
Dato: 03-07-2019

Endnu en håndfuld nyudlærte i den maritime branche

René Worsøe og Martin Christensen fra Orskov Yard, og Felix Barcelli og Mark Mogensen fra MAN Energy Solutions går sommerferien i møde med et nyerhvervet svendebrev som henholdsvis smede og skibsmontører.  

Fællesnævneren for de fire er, at de i læretiden har været ansat i den maritime branche. En branche med fuld fart på og en branche, der efterspørger kvalificeret arbejdskraft – derfor er det hos de to læresteder også en strategisk prioritering hele tiden at uddanne lærlinge.

Om man fortsætter i job, hvor man er udlært eller hvorvidt man sætter kursen mod andre horisonter, er meget forskelligt. For de nyuddannede hos MAN Energy Solutions gælder det, at Mark skal overtage en stilling efter en medarbejder, der er på vej på pension, mens Felix er i gang med at forfølge en drøm om at komme ud og erobre den maritime branche internationalt.

De nyudlærte er omfattet af den maritime lærlingeordning, der huses af MARCOD, og netop Orskov Yard og MAN Energy Solutions var to ud af de fire virksomheder der stod bag, da ordningen så dagens lys tilbage i 2014. De to læresteder har begge hen over de sidste år skaleret op på antal lærlinge.

  • Vi har besluttet, at ud af vores totale arbejdsstyrke skal 20 medarbejdere være lærlinge, udtaler Christina Ørskov, direktør ved Orskov Yard i Frederikshavn. Fordelingen af vores lærlinge er 50/50 af henholdsvis smede og skibsmontører, og det er bydende nødvendigt, at vi uddanner i samme grad, som vi har medarbejdere, der går på pension. Og jeg er stolt over, at vi på værftet har mulighed for selv at ansætte vores lærlinge efter endt læretid, slutter Christina Ørskov.

De fire unge mennesker kan med svendebrevet i bagagen, gå ud i verden og vise, at de har kompetencer, som de ved er efterspurgte - ikke kun i Danmark, men også på globalt plan.

Lærlingene har været en del af den ovennævnte maritime lærlingeordning, som omfatter i alt 50 lærlinge, der er ansat hos henholdsvis Orskov Yard, MAN Energy Solutions, Hirtshals Yard, Soft & Teknik, Mariendal Electrics, Vestkajens Maskinværksted, KM Automatik, Victor, KS Maskinteknik, Alfa Laval, RASI Maskinfabrik, SeaMech og SL Power.

Rene Martin Mark og Felix juni 2019

På billedet øverst fra venstre:

Rene Worsøe og Martin Christensen v/Orskov Yard, Mark Mogensen og Felix Barcelli v/MAN ES.