Unik Maritim Student-uddannelse i Nordjylland

Skoleskib1 e1576057003370

Allerede fra august 2020 kan MARTEC og Frederikshavn Gymnasium tilbyde den nye 4-årige Maritim Student, STX, på linje med den allerede eksisterende 3-årige Maritim Student, HF (tidl. HF-Søfart). Maritim Student-uddannelsen kombinerer en studentereksamen med den praktisk orienterede maritime erhvervsuddannelse som skibsassistent og giver de unge en helt unik mulighed for at gennemføre en afvekslende, aktiv og anderledes uddannelse med skumsprøjt, oplevelser og sammenhold.

Uddannelsen som Maritim Student, STX er den eneste af sin slags i Danmark, og unge fra hele landet kan allerede nu tilmelde sig uddannelsen, der gennemføres i Frederikshavn og inkluderer et spændende togt med Skoleskibet DANMARK ud i den vide verden. Det næste togt går fx. til Tokyo, hvor eleverne ombord bidrager til at promovere dansk søfart i Japan under de Olympiske Lege.

Eleverne på uddannelsen tilbydes indkvartering på et dejligt skolehjem ud til havet og i trygge rammer, alt imens de gennemfører uddannelsen. Som noget helt nyt inkluderer uddannelsen også et tilbud om et fritidsjob hos en af de lokale, maritime virksomheder eller et sportstilbud to gange om ugen i skoletiden. Der er desuden tilknyttet en fritidscoach og række sportsforeninger til uddannelsen (fx sejlsport).

”Vi oplever en fantastisk opbakning fra byens virksomheder, foreninger og politiske beslutningstagere, og når vi på denne måde samarbejder i Frederikshavn, er næsten alt muligt. Vi har mange, nye tiltag, som vil gøre uddannelsen og rammerne omkring den endnu mere attraktiv, så vi glæder os i den grad til at byde eleverne på både maritim STX og maritim HF velkomne til august” fortæller Jan Bjeldbak, Uddannelsesleder på Frederikshavn Gymnasium.

På linje med en almindelig STX er en maritim studentereksamen adgangsgivende til de videregående uddannelser på universitetet og på professionsbachelorskolerne, og uddannelsen giver samtidigt et halvt års merit på de videregående maritime professionsbacheloruddannelser som maskinmester og skibsfører.

MARTEC og Frederikshavn Gymnasium er begejstrede over ministerens tilladelse og glæder sig over den store støtte, initiativet også har fået fra Frederikshavn Kommune, Erhvervshus Nord, EUC Nord og Nordjyllands Regionsråd.

”Jeg er glad for undervisningsministerens tilladelse og for det regionale samarbejde, der har ført os frem til dette punkt. Nu åbnes døren til en unik maritim ungdomsuddannelse for de unge, der også ønsker at få en STX med i bagagen. Det bliver spændende at se, om den nye Maritime Student får den ventede tiltrækningskraft – men det både håber og tror jeg.  Jeg kan dårligt forestille mig en bedre pakke – uddannelse og dannelse hånd i hånd, masser af oplevelser i trygge rammer, en branche der står klar med job og karrieremuligheder i både ind- og udland – det er svært at få øje på ulemperne,” siger direktør på MARTEC Pia Ankerstjerne.

Ligesom tilfældet er med alle andre gymnasiale uddannelser, skal interesserede søge optagelse på Maritim Student på www.optagelse.dk inden 1. marts 2020. Læs mere om uddannelsen, fagene, togtet med Skoleskibet DANMARK og meget mere på www.maritimstudent.dk

Fakta – MARTEC

MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter, som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark.  Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser. Institutionen udbyder den grundlæggende maritime uddannelse til skibsassistent, Maritim Student, professionsbachelor uddannelserne til maskinmester og skibsfører samt sætte-, kyst- og fiskeskipper og den konventionsbestemte skibsføreruddannelse. MARTEC administrerer Skoleskibet DANMARK og driver en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet.

Uddannelserne til skibsassistent og Maritime Student, der udbydes sammen med Frederikshavn Gymnasium, inkluderer indkvartering på MARTECs skolehjem i trygge og kontrollerede rammer samt et togt med Skoleskibet DANMARK.

Mere information på www.martec.dk

Kontaktpersoner MARTEC

Direktør Pia Ankerstjerne; tlf.: 9620 8888; e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kommunikations- og marketingmedarbejder René Kæseler; tlf.: 3012 3358; e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Fakta – Frederikshavn Gymnasium

Frederikshavn Gymnasium er grundlagt i 1947 og er et alment gymnasium med godt 600 elever fordelt på STX, HF og Maritim Student. Gymnasiet er dermed den største ungdomsuddannelse i Frederikshavn Kommune.

I seneste analyse fra Dansk Erhverv (2018) er Frederikshavn Gymnasium en stolt nummer 1 i Nordjylland og nummer 4 i Danmark målt på løfteevne. Løfteevne er evnen til at løfte eleverne fagligt, når der også tages hensyn til elevernes sociale baggrund.

Mere information på https://www.frhavn-gym.dk/

Kontaktpersoner Frederikshavn Gymnasium

Konstitueret rektor Per Høberg, tlf.: 98 42 44 33, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Uddannelsesleder Jan Bjeldbak, tlf.: 98 42 44 33, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kilde: MARTEC / Unik Maritim Student-uddannelse i Nordjylland

Overraskelse: Minister finder alligevel penge til skoleskibene

2w5y0ttfop5tswfb

Hos Martec i Frederikshavn og hos Stiftelsen Georg Stage på Nyholm i København må man formode, at julestemningen er i fuld gang med at brede sig. For stik imod de hidtidige efterretninger fra den netop indgåede finanslovsaftale viser det sig nu, at der alligevel bliver fundet penge til et ekstra togt for både ’Georg Stage’ og ’Danmark’ i 2020.

Der vil således komme 10 mio. kroner til ’Danmark’ og 8 mio. kroner til ’Georg Stage’ næste år. Herudover et ekstra tilskud på 2 mio. kroner til den igangværende renovering af ’Danmark’.

Det fremgår af et spritnyt notat fra undervisnings- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen til Folketingets Finansudvalg, hvor ministeriet beder om grønt lys til de ekstraordinære overførsler.

Notatet er dateret 4. december 2019. I notatet fremgår det, at ministeren har besluttet sig for at flytte rundt på pengene i ministeriet, således at der bliver plads til at overføre ’et ekstra togt for hvert af de to skoleskibe, 'Danmark' og 'Georg Stage' i 2020 samt finansiering af merudgifter forbundet med renoveringen af Skoleskibet 'Danmark'.

Glade og lettede

Det er ellers ikke mere end to dage siden, at vi her på Søfart kunne publicere en artikel under overskriften "Skoleskibe forbigået i finanslovsaftale". Her citerede vi bl.a. Anne. H. Steffensen, adm. Direktør for Danske Rederier, som i en pressemeddelelse udtalte, at ’det er beklageligt, at dobbelttogterne ikke er med i aftalen’. Også Stiftelsen Georg Stage luftede på deres Facebook-side stor skuffelse over, at skoleskibene ikke fik flere midler på finansloven.

I dag er Anne H. Steffensen begejstet over nyheden om, at de to skoleskibe alligevel bliver begundstigede.

- Det glæder mig, at regeringen har lyttet til os i branchen og alligevel fundet pengene til at bevare dobbelttogterne på Skoleskibet 'Danmark' og 'Georg Stage'. Vi mangler arbejdskraft ombord på vores skibe, så der er brug for, at vi uddanner alle de søfolk, vi kan. Vi ved, at mange elever fra skoleskibene sætter kurs mod en maritim uddannelse efter deres togt på skoleskibene, så det her er dagens bedste nyhed, siger hun i en pressemeddelelse.

Hos Stiftelsen Georg Stage understreger man, at Folketingets Finansudvalg stadig mangler at give bevillingerne den endelige godkendelse, men tilføjer, at "det ser yderst fornuftigt ud".

- Vi er naturligvis ekstremt glade og lettede både på egne vegne, men først og fremmest på vegne af de elever, som vi nu får givet en god uddannelse, på vegne af det erhverv, som nu får arbejdskraft - og i den sidste ende på vegne af hele Danmark, som nu får de penge i statskassen, som Georg Stage tjener til fællesskabet, skriver stiftelsen på Facebook. 

Skyldes ny procedure

Der er grundlæggende to årsager til den store forvirring omkring bevillingerne. Dels er der det faktum, at finanslovsaftalen som noget helt nyt ikke blev offentliggjort i sin fulde længde, da partierne annoncerede aftalen på Christiansborg for få dage siden. Dels er de ekstra midler til skoleskibene ikke blevet fundet via forhandling og efterfølgende nyoprettet post på finansloven, men derimod, som nævnt, via en manøvre, hvor Ane Halsboe-Jørgensen finder pengene ved at møblere rundt i ministeriets interne budget.

Som begrundelse for de ekstra togter skriver ministeren:

- De maritime erhverv har stor efterspørgsel efter arbejdskraft i disse år og de to skoleskibe får efter egne udsagn årligt ca. dobbelt så mange ansøgere, som de har pladser til. På de øvrige maritime uddannelser har der de seneste år været rekrutteringsmæssige udfordringer. Derfor kan øget tilgang til skoleskibene give en større pulje af elever at rekruttere fra.’

Skoleskibet ’Danmark’ skal i 2020 anvende sit ekstra togt til hjemrejse via Nord- og Mellemamerika efter det planlagte togt til Tokyo, hvor der er OL i juli-august 2020. Skoleskibet ’Georg Stage’ skal gennemføre det ekstra togt efter samme model som det ordinære togt.

Tilskuddene ydes som en del af det årlige driftstilskud til Stiftelsen Georg Stages Minde og via det årlige vederlag til Martec.

Kilde: https://www.soefart.dk/

VMS Group får eget værksted i Vestafrika

VMS

05. november 2019 | Af Kanal Frederikshavn

Som den eneste havn med servicefaciliteter mellem Cape Town i Sydafrika og De Kanariske Øer er Walvis Bay på Namibias vestkyst et nøgleområde for skibsfarten i det østlige Atlanterhav. Det er baggrunden for, at VMS Group - med hovedsæde i Frederikshavn - nu etablerer sig med eget værksted tæt på havnefaciliteterne i Namport i Walvis Bay.

Etableringen kommer samtidig med en planlagt udvidelse af Namport, der blandt andet omfatter en ny containerterminal. Danskerne har længe haft kig på området, og et tæt samarbejde med det namibisk-ejede W. Dresselhaus Engineering, der har været i Walvis Bay siden 1989, betyder, at etableringen af et 420 kvadratmeter stort værksted fuldt udstyret med alt nødvendigt værktøj og maskiner til slibning af ventiler, afbalancering og honing er en realitet.

- Vi venter os meget af denne strategiske udvidelse af vores internationale aktiviteter. Det lokale skibsværft i Walvis Bay er kommet godt i gang, og en kæmpe containerterminal er under opbygning. Samtidig er der netop fundet en stor olieforekomst i farvandet ud for Namibia, siger Kristian Kaasing Larsen, Senior Vice President i VMS Group.

De seneste fire år har han været udstationeret i Brasilien for at opbygge en afdeling af VMS Group i Niteroy ved Rio de Janeiro, der nu beskæftiger 55 medarbejdere.

- I begyndelsen vil vores værksted i Walvis Bay være bemandet med en dansk supervisor og en stab af medarbejdere fra vores brasilianske afdeling. På længere sigt er det planen, at vi gerne vil rekruttere lokalt, i det omfang, det er muligt, siger Kristian Kaasing Larsen.

Han vurderer, at olie- og gasområdet efter nogle svære år er på vej op igen.

- Alene i juli blev der på verdensplan reaktiveret 24 rigge, og hver borerig er afhængig af tre-fire supplybåde, så markedet er der. Samtidig er der alene i Walvis Bay 12 fiskefabrikker og en lokal fiskerflåde på omtrent 140 fartøjer. Og endelig er vi i forvejen i området, når vi har kunder, der kræver service, forklarer Kristian Kaasing Larsen.

Udover at støtte op om den eksisterende forretning og en fortsat global udvikling af VMS Group ser virksomheden også muligheder i at være med til at udvikle Walvis Bay som en ny, maritim serviceklynge.

Basis for denne udvikling kunne være et tæt samarbejde mellem VMS Group, W. Dresselhaus Engineering, det lokale værft NAMDOCK samt havnen, der med sin beliggenhed også fungerer som serviceområde for og forsyner de tre nabolande uden egen kyststrækning; Botswana, Zambia og Zimbabwe med Dry Port-faciliteter med mulighed for omladning af gods samt understøttende logistik- og lagerfaciliteter.

Fra værkstedet i Walvis Bay vil VMS Group tilbyde service og vedligehold af alle typer dieselmotorer, turboladere og gear. Det gælder såvel fartøjer, der lægger til kaj i Afrika, som service under medsejlads.

Nye miljøkrav for 60.000 skibe: Danske virksomheder har travlt med at lave kæmpe vaskemaskiner til røg

Fra 2020 skal skibe i hele verden udlede langt mindre svovl.

Der er gang i svejseapparaterne i ME Production på havnen i Frederikshavn. I døgndrift arbejder i alt 180 smede, maskinmestre og ingeniører med at lave scrubbere til skibe.

En scrubber kan meget forsimplet beskrives som en vaskemaskine, der vasker svovl ud af skibenes røg.

Og scrubberne er der rift om for tiden. Fra årsskiftet bliver der nemlig skruet op for de internationale krav til renheden af den røg, som skibstrafikken udleder. De nye krav betyder, at skibe skal udlede væsentligt mindre svovl.

Og her er scrubberne en del af løsningen. De monteres i skibenes skorstene og renser røgen, så skibene udleder mindre svovl. På verdensplan skal 60.000 skibe leve op til de nye miljøkrav, og det giver travlhed og nye arbejdspladser i Danmark.

- Det er en vanvittig udvikling, vi har haft. Vi var nødt til at leje os ind i nye lokaler, samtidig med at vi ombyggede en gammel hal, som vi kan bruge til scrubbere, siger Lasse Hansen, der er økonomidirektør i ME Production.

På halvandet år er ME Production gået fra omkring 60 ansatte til de 180, de er i dag. ME Production er en af tre store danske producenter af scrubbere. Også danske Pureteq og svenske Alfa Laval producerer scrubbere i Danmark. Og alle tre steder er ordrebøgerne fyldte og medarbejderstaben vokset.

- Branchen er vokset enormt hurtigt, og vi har sagt nej til rigtig mange ordrer. Det spidser lidt til på alle linjer og for alle leverandører, siger Anders Skibdal, der er administrerende direktør i Pureteq.

Pureteq, der ligger i Svendborg, er på et år gået fra cirka 15 ansatte til i dag at have 50 ingeniører og maskinmestre ansat. Hos Alfa Laval har man de seneste to år ansat 50 nye medarbejdere, der laver scrubbere.

download

Travlheden hos scrubber-producenterne er stor i øjeblikket, fordi der kun er tre måneder til, at de nye miljøkrav træder i kraft

- Det er en gamechanger for branchen. Det er den største ændring, vi nogensinde kommer til at opleve. Det betyder, at skibsfarten kommer til at bidrage væsentligt til at nedbringe luftforureningen, siger Maria Skipper Schwenn, der er direktør i Danske Rederier.

Scrubber-forretningen drejer sig lige nu mest om at få klargjort den gamle flåde til de nye miljøkrav. Men Lasse Hansen er ikke bange for, at forretningen pludselig forsvinder igen.

- Vi er helt overbeviste om, at vi kan fortsætte med at lave scrubbere. Lige nu er vores ordrebog for 2020 ved at være godt fuld, og vi har de første forespørgsler i 2021, siger han.

Når de eksisterende skibe har fået installeret scrubbere, satser ME Production på de mange nybygninger af skibe, hvor der også er behov for scrubbere. Derfor har ME Production åbnet en fabrik i Kina, så virksomheden er tæt på de værfter, hvor skibene bliver bygget.

Kilde: DR

Se trailer her

403 folkeskoleelever besøger den maritime branche i Frederikshavn

IMG 3860

’Se, føl og rør’ var temaet for årets Maritime Career Day i Frederikshavn, hvor 403 folkeskoleelever besøgte i alt 19 virksomheder. Formålet var at åbne de unges øjne for uddannelses- og jobmuligheder blandt medlemsvirksomhederne i Maritime Network Frederikshavn. Arrangørerne er det maritime brancheudviklingscenter MARCOD, Maritime Network Frederikshavn, Dansk Metal, Frederikshavn Kommune, EUC Nord, Frederikshavn Handelsskole, MARTEC, Frederikshavn Gymnasium og TechCollege. Selv om denne dag hovedsageligt er for de unge folkeskoleelever, er det ikke kun dem, der får noget ud af det. De maritime virksomheder der får besøg af eleverne understreger vigtigheden og glæden i besøgene men også mulighederne for at oplyse eleverne om branchen:

Maritime Career Day er en alletiders mulighed for virksomheden for at være ung med de unge og introducere dem til det fede ved at være en del af den maritime verden, uanset om det er håndværket i værkstederne eller de administrative job. Vi er glade og stolte over at unge mennesker har lyst til at vide mere om de maritime erhverv samt uddannelsesmæssige muligheder, som vi kan tilbyde dem hos Victor A/S”, siger Sisse Zinn, salg- og marketingassistent hos Victor A/S.

Hos Norisol ser man også dagen som et vigtigt initiativ:

Ligesom hvis man vil være tømrer eller murer handler de maritime uddannelser om at have hænderne godt skruet på og være i stand til at kunne behandle tal osv. Det er derfor vigtigt for os at oplyse de unge mennesker og gøre dem interesseret i de håndværksmæssige uddannelser inden for branchen såsom for eksempel teknisk isolatør. Vi vil rigtig gerne finde unge mennesker som kunne se mulighederne i at tage en teknisk uddannelse og hjælpe dem med at finde de emner, de synes er interessante.”, siger Susanne Sjørup, projektkoordinator hos Norisol.

Udover virksomhedsbesøgene bestod dagen også af et uddannelsesløb på MARTEC Kragholmen, hvor fokus var på læring og feedback. MARTEC stod sammen med EUC Nord, Frederikshavn Handelsskole, Frederikshavn Gymnasium og TechCollege for at fremvise de maritime uddannelser, som de hver især kan tilbyde.

Hele dagen – både virksomhedsbesøgene og uddannelsesløbet - bestod i at se, føle og røre og derved åbne døren for den maritime verden. Ifølge formanden for Maritime Network og Orskov Yards direktør, Christina Ørskov, er det vigtigt at vise de unge mulighederne i den maritime branche, at få dem til at føle det ind under huden, samt at lade dem prøve ting i de forskellige virksomheder på dagen:

Vi har i år sat det overordnede tema ’se, rør og føl’ på den Maritime Career Day og håber derved at få endnu flere unge til at få øjnene op for ALT det den Maritime Branche tilbyder”, siger hun.

Forberedte virksomheder og uddannelsesinstitutioner

Som forberedelse til Maritime Career Day blev der den 28. august afholdt en workshop for de deltagende virksomheder og uddannelsesinstitutioner under temaet ’Fremtidens arbejdskraft – hvordan når vi dem?’ Her gav unge-ekspert Thomas Overgaard konkrete tips og råd til, hvordan man når ud til de unge, og var en lærerig dag for alle der deltog.

Frederikshavn Kirke som medspiller

Sang og god vind på rejsen har altid været en del af traditionerne i den maritime branche, og som opstart til arrangementet samledes eleverne i år i Frederikshavn Kirke, hvor dagen startede med morgensang inden eleverne blev sendt ud på dagens togt.

Deltagende virksomheder i Frederikshavn:
MAN Energy Solutions – PrimeServ
MAN Energy Solutions – NJV
Orskov Yard
Nordjyske Bank
Forsvarets Hovedværksted
Cralog
Hytek
Soft & Teknik
Norisol
Tess
Victor
Jyske Bank
ME Production
VMS Group
KS Maskinteknik
Nordelektro
Scanel
Spar Nord Bank
Interfjord Frederikshavn

Arrangører & sponsorer:

MARCOD, Maritime Network Frederikshavn, Dansk Metal, MARTEC, Frederikshavn Kommune, EUC Nord, Frederikshavn Handelsskole, Frederikshavn Gymnasium og TechCollege.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Maria-Louise Vadskær, Marketing- og kommunikationsmedarbejder, tlf. 26 20 07 21
– e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Eller

Anette H. Sørensen, Lærlingekoordinator, tlf. 22 62 48 99 – e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

IMG 3848

IMG 3879

IMG 3915 org

IMG 3963