ME erstatter kemikalier med kokosprodukter

Kokosnød

ME Production i Frederikshavn er kandidat i den nordjyske bæredygtighedskonkurrence Tag Fat. De har stor succes med deres scrubbere til rensning af udstødningsgasser på skibe og erstatter nu kemikalier med kokos ved rens af gear.

Sidste år gik ME Production i Frederikshavn fra 80 til 190 ansatte og åbnede en fabrik i Kina med 70 ansatte. Årsagen er den eksplosive vækst i deres forretningsområde for produktion af scrubbere til rensning af røggassen på skibe, fordi et sæt nye regler trådte i kraft 1. januar 2020, som sætter grænser for skibenes udledning af svovlpartikler. Mange ordrer er allerede i bogen i 2020 og der forventes at runde 200 ansatte i år her i Frederikshavn. 

Scrubberne monteres i skibenes skorstene og vasker udstødningsrøgen for de skadelige SOx-partikler. Det gør skibene i stand til at sejle på heavy fuel i stedet for at skifte til et væsentligt dyrere brændstof.

Renser gear i kokos
ME Production stræber efter at optimere produktionen samt genanvende så mange hjælpematerialer som muligt. Det seneste halve år har virksomheden testet brugen af kokosprodukter til at rense marine gear og gear til vindmøller, som de producerer og yder service på. Det er sket med succes, så der er lige ankommet et nyt rensekar, hvor de fremover kan rense gear i det biologisk nedbrydelige materiale i stedet for kemikalier.

- Af hensyn til vores medarbejdere ønsker vi at bruge så skånsomme og miljøvenlige produkter som muligt, og kokos- og majsprodukter fungerer rigtig godt til rensning af sortmetal, som gear er lavet af. Vores håndsæber i produktionen er også biologisk nedbrydelige. Kokosprodukterne kan hældes direkte i afløbet på grund af dets biologiske sammensætning, så det skåner miljøet, fortæller Jens Peter Faldt, CEO.

De miljørigtige produkter skaber en hinde, som man ikke kan svejse på. Derfor kan de endnu ikke bruge produkterne i forhold til rustfrit stål, som scrubberne er lavet af, så der testes for at finde de rigtige produkter.

- Den grønne omstilling giver os rigtig gode muligheder for vækst og jobskabelse i Danmark. Det er ME Production et virkelig godt eksempel på, at de har set et forretningsområde i scrubbere, som nu virkelig har taget fart, Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord.

ME Production er tilmeldt den nordjyske innovationskonkurrence Tag Fat, hvor nordjyske virksomheder dyster på netop bæredygtighed og cirkulær økonomi. Der skal findes en vinder i hver af de 11 nordjyske kommuner, og den regionale vinder findes ved et stort finaleevent i maj måned i Aalborg.

Lærling ved MAN Energy Solutions modtager Roblon Fondens Uddannelsespris.

Jack N. Nikkelsen blev noget overrasket, da han fik oplyst, at EUC Nord - hvor han i læretiden som skibsmontør har haft alle sine skoleophold -  havde indstillet ham, og at juryen i Roblon Fonden havde valgt ham som én af i alt fire studerende til at modtage prisen.   

Uddannelsesprisen er stiftet af Roblon Fonden, og uddeles for første gang i 2020. Udover æren hædres prismodtageren med DKK 25.000.

Prisen hædrer studerende i Vendsyssel, der har udmærket sig enten i form af iværksætteri og entreprenørskab eller fagligt. Jack N. Nikkelsen har udmærket sig på sine faglige kompetencer, hvor han hen over sin læretid har rykket på læringskurven i en sådan grad, at han hele vejen rundt i virksomheden har gjort sig bemærket.

Lærlingene hos MAN Energy Solutions bedømmes halvårligt på parametrene resultatorientering, selvstændighed, kvalitetssans og arbejdstidsudnyttelse. På alle fire parametre opnåede Jack ved sidste bedømmelse 56 ud af i alt 60 point. Ud over en kraftig stigende faglig udviklingskurve, møder han hver dag ind i godt humør, og er initiativrig både på arbejdspladsen og i fritiden med sine lærlingekolleger.

John Ditlev, lærlingeansvarlig ved MAN Energy Solutions husker tydeligt første møde med unge forventningsfulde Jack.

”Der var gnist i øjnene fra starten. Han vidste, at han ville noget indenfor den maritime branche, og det viste sig også hurtigt, at Jack var meget lærenem” fortæller John Ditlev. 

”Jack udviklede sig rigtigt hurtigt og blev en af dem, som projektlederne tit efterspurgte til jobs både herhjemme og på rejsejobs. Udover at Jack er dygtig, så er han også den, som tager sig af sine kollegaer blandt andet som lærlingeformand. Vi her hos MAN Energy Solutions er meget stolte over, at han har modtaget denne pris, som sætter en stor streg under Jacks flotte udvikling og engagement”, slutter John Ditlev.

Jack N. Nikkelsen fortæller, at MAN Energy Solutions er et super lærested, der giver lærlingene mulighed for at udvikle sig både personligt og fagligt.

”Jeg går sammen med nogle meget dygtige svende, der har lyst til, og som giver sig tid til at lære fra sig. Dette gør, at jeg som lærling har fået mulighed for at blive så dygtig som muligt, og hvem har ikke lyst til det?”, siger Jack N. Nikkelsen.

I februar står Jack som nyudlært skibsmontør, og han har gjort sig nogle tanker om både fremtid, og hvad prisen kan bruges til.

”Mit største ønske er at kunne fortsætte som svend hos MAN Energy Solutions, som er en fantastisk arbejdsplads, og at kunne skrive Roblons Uddannelsespris på cv´et, er jeg vildt stolt over” slutter Jack N. Nikkelsen.

Jack N. Nikkelsen har som lærling hos MAN Energy Solutions været omfattet af den maritime lærlingeordning ved MARCOD, hvor lærlingekoordinator Anette H. Sørensen har fulgt Jack gennem læretiden, og med stolthed set ham vokse med opgaverne. En ung mand med ambitioner og en ung mand mange kan være stolte af – ikke mindst hans familie.

Virksomhederne bag lærlingeordningen er MAN Energy Solutions, Orskov Yard, Hirtshals Yard, Vestkajens Maskinværksted, Mariendal Electrics, Soft & Teknik KM Automatik, Victor, KS Maskinteknik, Alfa Laval, RASI Maskinfabrik, SeaMech og SL Power en del af lærlingeordningen, som tæller i alt 60 lærlinge.

IMG 4802

På billedet øverst fra venstre:

John Ditlev v/MAN Energy Solutions, Anette H. Sørensen v/MARCOD, Jonny Jacobsen v/MAN Energy Solutions, Christian Nikkelsen, prismodtager Jack Nikkelsen og Dorte Nikkelsen.

Orskov Yard overgår egne forventninger

2 20201147475

Lars Fischer, der overtog posten som adm. dir. 1. marts 2019 er godt tilfreds med resultatet i Orskov Yard.

Orskov Yard kommer godt igennem regnskabsåret 2018/19 med en nettoomsætning på 577 mio. kr. og et resultat efter skat på 21 mio. kr., der var bedre end ventet, primært på grund af et højere aktivitetsniveau og dermed en bedre udnyttelse af værftets dok-kapacitet.

Det er tilfreds ledelse, der kan præsentere et resultat efter skat på 21 mio. kr., hvilket er tre gange så meget som resultatet for 2017/18 på 9 mio. kr. og et tilsvarende resultat året før. Resultatet kommer på baggrund af en stigning i nettoomsætningen fra 560 mio. kr. til 577 mio. kr.

“Offshore segmentet har stabiliseret sig efter flere års nedtur, hvor skibe nu bliver taget ud af oplæg, for efter et værftsophold enten at blive genindsat i markedet, søge mod vind-sektoren eller bygget om til en anden funktion. Samtidig fortsætter servicering af færger og fiskeriet med at være en betydelig del af vores aktivitet. Indenfor fiskeriet er det især de store danske, grønlandske og canadiske trawlere sammen med nogle af de norske fiskefartøjer der kommer til værftet for at få udført vedligeholdelses- og opgraderingsopgaver,” udtaler adm. dir. Lars Fischer og direktør Christiana Ørskov i en pressemeddelelse.

Orskov Yard tager hen over sommeren i mod den nye flydedok, der er under bygning i Tyrkiet, og forventes at blive taget i brug i slutningen af 2020.

“Dokken, som kan modtage skibe med en længde på op til 180 meter, bredde på 28 meter og en dybgang på 8,5 meter, er et godt supplement til værftets nuværende 3 dokke og vil give en kapacitetsudvidelse på 25-30%. Yderlig har vi, i tråd med den grønne omstilling, investeret i et stort mobilt landstrømsanlæg som kan levere 1200 kVA ved forskellige spændinger og frekvenser,” skriver direktionen.

Selskabet forventer “på trods af en skærpet konkurrence et positivt resultat for det kommende regnskabsår”, men specificerer det ikke nærmere.

“Her 3 måneder inde i det nye regnskabsår ser vi et fortsat højt aktivitetsniveau med mange spændende opgaver i ordrebogen, herunder installation af miljøforbedrende tiltag såsom Ballast Water Treatment Systemer, nye effektive fremdrivnings- og hjælpemotorer, Heat Recovery og landstrømsforbindelser,” udtaler Fischer og Ørskov.

Orskov Yard beskæftigede i regnskabsåret 2018/19 i gennemsnit 214 medarbejdere, hvilket er 17 flere end året før.

Kilde: maritimedanmark.dk

Tæt samarbejde om etablering af nyt kursus på MARTEC – udviklet i samarbejde med kunderne

DSC6929 e1576671380268

Som et led i at hæve sikkerhedsniveauet for medarbejdere i virksomheder der arbejder til søs eller på værfter i den maritime industri, har MARTECs kursusafdeling i Frederikshavn, koordineret af MARCOD og med støtte fra blandt andet Det Maritime Netværk Frederikshavn, FORCE Technology, Wärtsilä og MAN Energy Solutions udviklet et helt nyt kursus.

MARTEC Training Center, som holder til på Kragholmen i Frederikshavn, har altid været garant for, et bredt udvalg af kurser til forskellige specialer, ikke mindst rettet mod den maritime sektor. Kurserne er i flere tilfælde blevet udviklet, efter specifikke ønsker fra virksomhederne. Dette helt nye kursus ”Safety Training & Awareness – Working onboard Vessels & on Ship Yards”, er ingen undtagelse.

”Vi er gået med ind i udviklingen af dette kursus, for at være med til at udvikle et koncept hvor virksomheder mødes, og deler erfaringer om sikkerhed. Vi har behov for at sætte sikkerheden i højsædet, både inden for virksomheden og virksomhederne imellem. Ved at have flere sikkerhedskulturer repræsenteret på det samme kursus, skaber det et meget godt afsæt for diskussioner og deling af Best Practice,” udtaler Afdelingschef Kristian Bertelsen hos Force Technology.

Kurset er relevant, da maritime serviceteknikkere ofte står alene, på opgaver som kræver en kompetent vurdering af de risici, de møder på skiftende og ofte mobile arbejdssteder. Her er det vigtigt at have indsigt i egne styrker og svagheder i tilgangen til sikkerhed, for at kunne agere i et lokalt miljø med skiftende forståelse af behovet for sikkerhed.

Viden om sikkerhedsrisici ved f.eks. at arbejde i lukkede rum, i højden eller med kran, kemikalier og opløsningsmidler, er i fokus. Men også når der skal tages højde for lokale kompetencer af svingende kvalitet, sikkerhedsprofiler og kommunikation er ekstra sikkerhedsfokus nødvendig. Endelig vil det også omhandle identificering af ikke-vedligeholdt sikkerhedsudstyr, fejlagtig brug, mangelfuldt samt tvivlsom kvalitet af eller helt manglende sikkerhedsudstyr, osv.

Kurset er en oplagt mulighed, for at øge sikkerheden for vores Service Engineers, når de er uden for virksomhedens område. Vi ser det også som en fordel, at vores personale bliver trænet sammen med ansatte fra andre firmaer. Da de derved kan dele erfaringer og problemstillinger fra forskellige områder i vores branche,” fortæller Morten M. Nielsen Manager Field Service Coordination hos Wärtsilä.

Formål
Formålet ved at udbyde et kursus som dette er ifølge MARTEC, at skabe en større indsigt i og forståelse for et bredt spekter af de risikoelementer deltagerne møder i deres dagligdag i felten. En dagligdag som potentielt byder på mange forskellige og skiftende maritime arbejdssteder, som udfordre den enkeltes kendskab til at samarbejde med kollegaer med forskellige sikkerhedsprofiler.

”Vi har designet dette kursus med et dedikeret fokus på de sikkerhedselementer serviceteknikere, værftsarbejdere og andre med tilsvarende arbejdsopgaver møder, når de arbejder og/eller rejser over hele verden for at installere, servicere, reparere og vedligeholde på skibe, værfter, offshore platforme og vindmølleinstallationer,” forklarer Jens Wiis Rulle, Salgs- & Forretningsudvikler hos MARTEC.

Målet med kurset er også, at skabe en bedre forståelse for, samt at øge den enkeltes fokus på, og engagement i, deres egen og kollegers sikkerhed. Dette opnås ved at skabe en god sikkerhedskultur, samt evnen for at kunne vurdere sikkerhedsrisici bedre. Kurset er desuden opbygget således, at det er muligt for relevante virksomheder med få ansatte medarbejdere at kunne deltage med et lille antal personer.

”En fordel for os som virksomhed er, at vi ikke skal stille med mange folk for at få et kursus op og stå, da idéen er at deltage sammen med andre virksomheder. Tanken er, at man som udgangspunkt kan deltage med 1-5 personer pr. kursus. Forståelse for sikkerhedskulturen ved andre firmaer bliver bedre, og man tager noget med sig hjem, som vil højne sikkerhedskulturen generelt.” fortæller afdelingschef Kristian Bertelsen hos Force Technology

Kurset er i 2020 foreløbig sat til at køre d. 20.21. januar, d. 9.-10. marts og d. 4.-5. maj.

Fakta
MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser. Institutionen udbyder den grundlæggende maritime uddannelse som skibsassistent, maritim student (HF-søfart), skibsmaskinist, maskinmester, sætte-, kyst- eller fiskerskipper og skibsføreruddannelserne. MARTEC administrerer Skoleskibet DANMARK og driver tillige en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet.

Mere information på www.martec.dk

Kontaktpersoner
Direktør Pia Ankerstjerne; tlf.: 9620 8888; e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Salgs- & Forretningsudvikler Jens Wiis Rulle; tlf.: 2558 1900; e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kommunikations- og marketingmedarbejder René Kæseler; tlf.: 3012 3358; e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kilde: martec.dk

Syv ny udlærte skibsmontører til den maritime branche

7 nyudlærte

Syv ny udlærte skibsmontører til den maritime branche

Christoffer N. Thomsen og Jacob R. Boutrup fra Hirtshals Yard, Jacob Lindhardt, Jesper H. Aaen og Christian C. Jacobsen fra Orskov Yard samt Joakim A. Christensen og Jack N. Nikkelsen fra MAN Energy Solutions har netop erhvervet svendebrev som skibsmontører. Motorværkstedet på EUC Nord har været omdrejningspunkt for svendeprøven, som de alle har bestået med flotte resultater.  

I en tid med stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft glæder de syv unge sig til at komme ud og erobre arbejdsmarkedet som ny svende. Nogle er allerede tilbudt arbejde hos læremester, og nogle står med flere jobtilbud på hånden. Fakta er, at med en erhvervsuddannelse i bagagen og et svendebrev i hånden, står de alle med utrolige stærke kort på hånden.

Orskov Yard, MAN Energy Solutions og Hirtshals Yard er tre ud af i alt tretten virksomheder, der står bag den maritime lærlingeordning, der til dagligt huses af MARCOD. De øvrige virksomheder i ordningen er Soft & Teknik, Mariendal Electrics, Vestkajens Maskinværksted, KM Automatik, Victor, KS Maskinteknik, Alfa Laval, RASI Maskinfabrik, SL Power og SeaMech.

Den maritime branche er i skarp konkurrence med andre brancher, når det gælder om at tiltrække unge til erhvervet, og derfor har partnere i lærlingeordningen besluttet at sætte ekstra ind i forhold til at få unge både kvinder og mænd til at søge mod branchen.

”Vi har brug for dygtige og talentfulde medarbejdere i branchen, og kan vi få kvinderne til at se de mange gode uddannelses- og karrieremuligheder, som Det Blå Danmark tilbyder, forøger vi rekrutteringsmængden med 50%”, pointerer direktør Christina Ørskov ved Orskov Yard, der derfor opfordrer kvinder til også at søge mod de maritime erhverv.

”Velkvalificerede medarbejdere er et lige så stort konkurrenceparameter som ordretilgang og gode produkter. I den maritime branche er hverdagen aldrig ens, og ofte kender vi ikke dagen i morgen, før dagen er gået på hæld”, udtaler lærlingekoordinator Anette H. Sørensen. Branchen kræver omstillingsparate og fleksible medarbejdere, hvor værdier som høj kvalitetsbevidsthed, god service og ikke mindst team ånd er nøgleord.

”Jeg har fulgt lærlingene igennem hele deres læretid, og set den udvikling de såvel fagligt som personligt har været igennem. De besidder alle førnævnte kompetencer, og hver gang jeg lykønsker en ny udlært, som i denne omgang Christoffer, 2 x Jacob, Jesper, Christian, Joakim og Jack, konstaterer jeg med stor glæde og stolthed, at den maritime branche har fået endnu et hold talenter med ombord”, slutter Anette H. Sørensen.

 

På billedet:

Bagerst fra venstre:
Lærlingeansvarlig John Ditlev ved MAN Energy Solutions, Christoffer N. Thomsen og mester Kim R. Olesen ved Hirtshals Yard, Jacob Lindhardt og Jesper H. Aaen ved Orskov Yard.

Forrest fra venstre:
Joakim A. Christensen og Jack N. Nikkelsen ved MAN Energy Solutions, Jacob R. Boutrup ved Hirtshals Yard, Christian C. Jacobsen og mester Henning Christensen ved Orskov Yard.