Færgerute til Oslo er en Saga blot: En trist nyhed for Frederikshavn

Foto: Lars Pauli

FREDERIKSHAVN: Meldingen om, at Stena Line lukker ruten Frederikshavn-Oslo permanent, også når grænselukningerne på grund af corona-krisen er overstået, er en kedelig nyhed for Frederikshavn Havn.

- Det er trist for Frederikshavn. Ruten har jo været drevet i 40 år. Men det er selvfølgelig suverænt Stenas beslutning, når man vælger at lukke den, og hvis de kan se ind i det kommende år, hvor de mister hele omsætningen fra højsæsonen til sommer og skal holde den sejlende uden ret mange indtægter indtil næste år, så er det en dyr rute af holde åben, konstaterer Mikkel Seedorff Sørensen, der er direktør for Frederikshavn Havn.

Lars Pauli

Når det er sagt, så kommer det ikke helt bag på Mikkel Seedorff Sørensen, at ruten havde en udløbsdato.

- Vi har kunne se, at aktiviteterne har været faldende de seneste år. Derfor er det selvfølgelig alligevel trist, at Stena vælger at lukke den, og at det er noget helt uventet som et virus, der er årsagen. Men sådan er det jo nogle gange, en udefra kommende faktor kan være det, der gør, at man beslutter sig for, at det er nu, der skal træffes en så stor beslutning.

- Men ruten har primært været baseret på nordmænd, der er sejlet herned på cruise, og nu har vi lige set den norske krone falde til kurs 57 - det gør det ikke nemmere at tro på en fremtid for ruten efter krisen, selv om tingene selvfølgelig begynder at rette sig igen på et tidspunkt, siger Mikkel Seedorff Sørensen.

Hvilke økonomiske konsekvenser lukningen af færgeruten får for Frederikshavn Havn kan han ikke give noget særlig færdigt bud på; nyheden er torsdag eftermiddag stadig meget ny - udover at der selvfølgelig kommer færre penge i kassen, når der er én afgang mindre i døgnet og en halv million passagerer forsvinder årligt.

- Vi har bestyrelsesmøde i morgen (fredag), og der kommer det her da til at fylde en del, siger havnedirektøren.

Modernisering påvirket

Færre penge i kassen er dog ikke den eneste konsekvens, det endelige farvel til den nuværende Stena Saga, der har besejlet ruten siden 1994, får. Også planerne for den fysiske udformning af Frederikshavn Havn bliver påvirket.

- Vi har løbende gået og overvejet nogle planer for at modernisere færgehavnen, hvor vi har haft snakket med både Stena, politiet og tolderne. Det her betyder jo, at vi ikke længere har en rute til EUs ydre grænse, og det får da en eller anden konsekvens i forhold til de planer, siger Mikkel Seedorff Sørensen.

Til gengæld betyder lukningen af Frederikshavn-Oslo ikke ret meget for mængden af gods, der bliver transporteret over Frederikshavn Havn med færgerne. Ruten var stort set udelukkende baseret på passagertrafik.

- I forhold til fragt er det en meget lille del af det samlede fragtvolumen, der er kommet den vej. Der er det ruten til Göteborg, der trækker det store læs, og det tror vi da også på, at den bliver ved med i fremtiden, siger Mikkel Seedorff Sørensen.

Kilde: Nordjyske.dk / 19. marts 2020 - Fotos Lars Pauli

Frederikshavn Havn indgår kontrakt på nyt kajanlæg

Foto Peter Broen

FREDERIKSHAVN:
Frederikshavn Havn har skrevet under på en kontrakt med CG Jensen A/S, der får til opgave at etablere et nyt, stort kajanlæg ved Østre Kaj.
Det fremgår af en pressemeddelelse torsdag morgen.

Projektet består af en skibskaj på i alt 225 meter, hvoraf de 200 meter får en vanddybde på 9,5 meter. Parallelt med den laves en 160 meter lang dokkaj med en vanddybde på 14 meter. De to kajer adskilles af en 40 meter bred mole.

- Det glæder os enormt, at vi nu kan offentliggøre en aftale med CG Jensen A/S på det nye kajanlæg. Det har været en lang proces, men vi føler, at vi er nået i mål med et rigtig godt projekt, der understøtter og tilgodeser havnens kunder og i særdeleshed Orskov Yard. Det er fantastisk, at Orskov Yard udvider deres kapacitet og dermed gør brug af de muligheder, som havneudvidelsen giver med større dybgang, lyder det fra Mikkel Seedorff Sørensen, administrerende direktør for Frederikshavn Havn, i pressemeddelelsen.

Det nye kajanlæg skal blandt andet give plads til Orskov Yards nye 180 meter lange flydedok, der allerede er bestilt hos Hat-San værftet i Tyrkiet. Den giver mulighed for at servicere flere skibe og herunder skibe med større dybgang end i dag. 

Projekteringen af det nye kajanlæg er allerede i gang, og de fysiske aktiviteter forventes påbegyndt efter påske. Planen er, at Orskov Yard kan påbegynde installation af den nye flydedok januar 2021, hvoe der vil være en delaflevering af dokkajen. Det samlede projekt forventes færdigt juli 2021.

Kilde: Nordjyske.dk / 19. marts 2020 - Foto: Peter Broen

Dansk firma tager føringen inden for inspektion af redningsbåde og udsætningsanordninger

The ISO Experts in Portugal EMSA

Den autoriserede serviceudbyder CRALOG A/S har som det første uafhængige firma i verden certificeret sit personale verden over i henhold til nye ISO-standarder.

Den danske autoriserede serviceudbyder CRALOG A/S har de seneste dage modtaget en overvældende mængde af forespørgsler fra kunder over hele verden. Det er sket, siden ISO i begyndelsen af marts offentliggjorde en ny standard for certificering af personel til inspektion af livreddende udstyr om bord på skibe og boreplatforme.

CRALOG, der har hjemsted i Frederikshavn, er den første uafhængige autoriserede serviceudbyder, der har certificeret sit personale i henhold til den nye ISO-standard med titlen ISO/PAS 23678:2020. Certificeringen gør virksomhedens mandskab, der er fordelt over 40 havne i 20 lande, i stand til at inspicere, vedligeholde og reparere redningsbåde og udsætningsanordninger af alle typer og fra alle fabrikanter.

Certificeringen følger et sæt nye regler fra Den Internationale Søfartsorganisation, IMO. De nye regler, der trådte i kraft i januar 2020, kommer i kølvandet på udviklingen af ​​en international anerkendt standard for certificering af personale.

Nationale eksperter har været med til at udvikle den nye standard på vegne af producenter, autoriserede virksomheder, rederier og flagstater.

Stort behov for certificeret personel

Da skibsfarten opererer under international jurisdiktion, har det været vigtigt at sikre, at det personale, der udfører de periodiske årlige og 5-årige inspektioner, også accepteres på internationalt grundlag.  De periodiske inspektioner er underlagt bestemmelser i SOLAS, den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen. 

- Hvis der ikke blev oprettet et globalt netværk af certificeret personale til service af det redningsudstyr, der er omhandlet i den nye resolution med virkning fra januar 2020, kunne den frie bevægelighed for skibsfart blive alvorligt hindret med alvorlige konsekvenser. Nu ser vi behovet for certificeret personale over hele verden i henhold til de nye regler, da vi de seneste dage har modtaget massive mængder af henvendelser vedrørende inspektioner fra skibsejere over hele verden, siger CRALOG´s administrerende direktør Ian Fleming McCurdie.

Klare rammer for opkvalificering

Den danske direktør deltog op til 2016, da resolutionen blev vedtaget, i udviklingen af den nye ​​resolution som teknisk rådgiver for Søfartsstyrelsen. Siden januar 2019 har CRALOG som den første uafhængige tjenesteudbyder i verden implementeret dette certificeringsprogram på virksomhedens eget akademi i Danmark.

- Hensigten med de nye ISO-standarder er at skabe en klar ramme for at opkvalificere personale ansat af uafhængige autoriserede virksomheder eller redningsbådsproducenter, når de fungerer som autoriserede virksomheder på et internationalt accepteret grundlag, siger Ian Fleming McCurdie.

SOLAS resolutionen med titlen MSC.404 (96) ændrer SOLAS kapitel III, regulation 3- definitioner, med en ny paragraf, som henviser til MSC.402 (96).

Autoriseret og til stede verden over

CRALOG A/S er en autoriseret virksomhed, der er autoriseret af flagstaterne Bahamas, Belgien, Danmark, Liberia og Panama. Yderligere er CRALOG klassegodkendt af bl.a. klassifikationsselskaberne DNVGL og CLASSNK i henhold til de fælles klasseregler, som IACS netop har opdateret for at være på linje med resolutionen 402(96).

Med et finmasket netværk af højt kvalificeret og erfarent certificeret personale i over 40 havne i 20 lande tilbyder CRALOG inspektion af redningsbåde og udsætningsanordninger når som helst og hvor som helst.

Coronavirus udskyder kurser

Mange virksomheder verden over er i denne tid påvirket af udbruddet af coronavirus, og det gælder også nogle af aktiviteterne i CRALOG. På trods af en massiv efterspørgsel har CRALOG måttet afvise personel fra hele verden, der ønsker at komme til Frederikshavn for at blive certificeret på virksomhedens akademi.

- Det er naturligvis ærgerligt, at vi må udskyde disse kurser. Men det store behov for at få opkvalificeret og certificeret personel efter de nye standarder understreger også vigtigheden af at have personel over hele verden, der er certificeret efter en international standard. Selv om ingen kan komme ind i Danmark for at blive certificeret p.t., har vi i CRALOG allerede 300 mand verden over, der er certificeret, og som nu og her er i stand til at udføre de lovpligtige inspektioner om bord uden behov for at krydse landegrænser. Og de har alle meget travlt i disse dage, siger Ian Fleming McCurdie.


Fakta om sikkerhed til søs

SOLAS står for ”International Convention for the Safety of Life at Sea”, på dansk ”Den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen”.

SOLAS er en international traktat vedrørende sikkerheden til søs. Den er udarbejdet af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), som er FN’s søfartsorgan. 

Denne konvention omfatter regler om sikkerheden for menneskeliv på søen. Reglerne i konventionen gælder for alle skibe verden over. 

Alle skibsejere skal overholde SOLAS-konventionen, og efter indførelsen af det nye regulativ vedrørende certificering af personel til inspektion af livreddende materiel om bord har administrationen under hver flagstat informeret deres anerkendte organisation (RO) om at opdatere deres landefil eller RO-aftaler med en af ​​følgende:

  1. Flagstatens administration autoriserer virksomheder. (Afsnit 7.4.1)
  2. Administrationen accepterer SOLAS-kontraherende administrationers autoriserede virksomheder (Afsnit 7.4.3)
  3. Administrationen accepterer klasseselskabets serviceudbyder, såfremt klasseselskabet er anerkendt som en af ​​landets anerkendte organisationer (Afsnit 7.4.3)

Det er derefter den autoriserede virksomhed, der certificerer sit personale til at være i stand til at udføre en årlig og/eller 5 årlig inspektion af de enkelte fabrikanters forskellige typer af redningsudstyr.

CRALOG Ian McCurdie attending SSE6 at IMO right in picture

MAN først med adoption af skoleklasse i Frederikshavn

Som den første maritime virksomhed i Frederikshavn har MAN Energy Solutions adopteret en skoleklasse som led i et nyt skole-virksomheds samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og MARCOD (Maritimt Center for Optimering og Drift).

Gode relationer mellem erhvervsliv og fremtidens arbejdskraft er en gevinst for begge parter - og det er baggrunden for initiativet Adoptér en folkeskoleklasse - et samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og MARCOD. Projektet henvender sig til skoler og maritime virksomheder i Frederikshavn.

-Vi kick-starter nu projekt Adoptér en folkeskolekasse, og MAN Energy Solutions lægger først ud med at adoptere en lokal skoleklasse. Det er en mulighed for at se ind i fremtidens uddannelses- og jobsituation. Skolen får mulighed for at flytte læringsrummet ud i virksomheden og få en anderledes undervisning med en spændende mix af teori og praksis i virksomhedens rammer. Virksomheden får til gengæld en direkte linje til potentielle fremtidige medarbejdere. Vi kalder det for en adoption, fordi relationen skal have karakter af et tæt og langvarigt forløb, siger adm. dir. Christine Lunde fra MARCOD.

Hos MAN Energy Solutions er direktør Poul Knudsgaard også begejstret for det nye initiativ.

- Vi skal være med til at sikre, at Frederikshavn fortsætter med at være et godt sted at bo og arbejde. Som virksomhed vil vi gerne gøre os attraktive, og nu får vi de unge helt ind i ’maskinrummet’, hvilket forhåbentlig vækker deres interesse for en maritim karriere hos os. Det er et udstillingsvindue, hvor vi med rettidig omhu kan knytte forbindelser, der gerne skulle række mange år ud i fremtiden, siger direktør Poul Knudsgaard, MAN Energy Solutions i Frederikshavn.

Samarbejdet omkring adoptionsordningen stræk­ker sig fra 1.-9. klasse, hvilket betyder, at samme virksomhed og samme klasse følger hinanden over en årrække.

-Det her projekt giver rigtig god mening for vores unge, for vores skoler og for vores virksomheder. Hele lokalsamfundet. Når eleverne tidligt får mulighed for at stifte bekendtskab med mulige fremtidige arbejdspladser og uddannelser, så kan de tage et valg på et oplyst grundlag. Det fortjener de, og det kommer os alle sammen til gode, at de vælger rigtigt, siger Birgit S. Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune.

Initiativet er åbent for kommunens skoler og virksomheder i den maritime industri. Som udgangspunkt forpligter parterne sig til at skemalægge to årlige besøg på virksomheden.

Den første skole, som er adopteret af MAN Energy Solutions, er 1.C fra Frydenstrand Skolen i Frederikshavn.

Konceptet Adoptér en folkeskoleklasse er udviklet i tæt samarbejde mellem Erhvervsplaymaker Tommy Lund Christensen og maritim lærlingekoordinator Anette H. Sørensen fra ved MARCOD.

-Tommy og Anette har allerede flere første klasser klar til at blive adopteret, så vi opfordrer den maritime branche til at følge MAN Energy Solutions trop, slutter adm. dir. Christine Lunde fra MARCOD.

Skoler og virksomheder, der er interesserede i at høre nærmere om initiativet Adoptér en folkeskoleklasse kan kontakte:

Maritim lærlingekoordinator Anette Hermann Sørensen, MARCOD:

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Mobil: 22 62 48 99 og

Erhvervsplaymaker Tommy Lund Christensen, Frederikshavn Kommune

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Mobil: 51 71 14 08

Billede PM org

Lærlingekoordinator Anette H. Sørensen v/MARCOD, direktør Poul Knudsgaard v/MAN Energy Solutions, projektleder og lærlingeansvarlig John Ditlev v/MAN Energy Solutions og Erhvervsplaymaker Tommy Lund Christensen v/Frederikshavn Kommune.

Nyt kajanlæg

Frederikshavn Havn april 18

Onsdag aften godkendte Frederikshavn byråd en lokalplan for udvidelse af Frederikshavn Havn, som omfatter et nyt kajanlæg, hvilket bl.a. skal give plads til Orskov Yards nye flydedok.

Alle involverede parter har arbejdet konstruktivt for at finde en optimal løsning, og det er lykkes at nå i mål med en udvidelsesplan, der tilgodeser såvel Orskov Yard, Stena Line som havnens øvrige kunder. 

- For Frederikshavn Havn betyder det nye kajanlæg anløb af flere skibe, men det betyder samtidig også, at to af havnens helt store kunder får de bedste muligheder for at udvikle deres forretning og dermed også yderligere jobskabelse. Der er mange parter involveret i en sag som denne, men jeg kan roligt sige, at alle har arbejdet positivt og konstruktivt for at finde en god løsning, hvor både sikkerhed og udvikling kan gå hånd i hånd. Der er ingen i forløbet, som har arbejdet imod en løsning, som muliggør Orskov Yards udvidelse med ny dokkapacitet, udtaler Mikkel Seedorff Sørensen, adm. direktør hos Frederikshavn Havn.

Udvidelsen ved Østre Kaj omfatter et nyt havne- og værftsareal, som etableres i havnens eksisterende bassiner. Arealet får to nye kajanlæg i form af en skibskaj og en dokkaj. Med plads til en ny flydedok får Orskov Yard mulighed for at servicere flere og større skibe end i dag. Den nye dok er allerede bestilt hos Hat-San værftet i Tyrkiet og får en længde på 180 meter, en indvendig bredde på 30 meter og en løfteevne på 10.000 tons.

- Orskov Yard er glade for, at anlægget nu er godkendt i Frederikshavn byråd og ser frem til bygning af det nye kajanlæg, således vi kan tage vores nye flydedok i brug i starten af næste år. Det har været vigtigt for os at sikre et optimalt layout af det nye anlæg, som åbner op for yderlige udvidelsesmuligheder på sigt, udtaler Lars Fischer, adm. direktør hos Orskov Yard.

Stena Line, som i øjeblikket sejler med 4 færger til Sverige og Norge fra Frederikshavn, gjorde i første omgang indsigelse mod etableringen af kajanlægget. Det gjorde Stena Line pga. begrænsninger i forhold til manøvremuligheder i havnen og eventuel fremtidig indsættelse af andre færger på ruterne til og fra Frederikshavn. Frederikshavn Havn har i tæt samarbejde med Stena Line foretaget undersøgelser og sejladssimuleringen, og disse tiltag har resulteret i mindre justeringer af kajanlæggets placering. Stena Line har som et resultat heraf trukket indsigelsen tilbage.

- Stena Line er godt tilfredse med såvel forløbet som resultatet af den gode dialog med Frederikshavn Havn. Vi har en lang fælles historie, og for os har det vigtigste været at sikre en sikker og effektiv drift for Stena Line i havnen både nu og i fremtiden, udtaler Bjarne Koitrand, Technical Operations Director, Stena Line.