Ny fleksibel maskinistuddannelse på MARTEC

 

Nu kan du tage maskinistuddannelsen fra MARTEC som fjernundervisning, f.eks. mens du passer dit job ombord på et skib

Der har, i erhvervet og blandt tidligere studerende, i et stykke tid været et udtalt ønske om, at skibsmaskinistuddannelsen blev ændret i den retning, at det var muligt at følge hele eller dele af uddannelsen til skibsmaskinist på afstand. Søværnets personel, der traditionelt har mange der gennemfører uddannelsen til skibsmaskinist, har også ønsket at MARTEC tilbyder dele af uddannelsen på afstand.

MARTEC har lyttet til erhvervets opfordring og en gruppe af undervisere, der har flere års erfaring med undervisning af studerende på skibsmaskinistuddannelsen, har nu udviklet et nyt fleksibelt forløb, der udbydes til start i oktober 2018. Den hidtidige uddannelse udbydes fortsat og gennemføres i det omfang der er tilstrækkelig søgning hertil.

Uddannelsens opbygning

Oprindeligt var skibsmaskinistuddannelsen en del af maskinmesteruddannelsen, men efter en uddannelsesreform i 00érne, hvor maskinmesteruddannelsen blev omlagt, blev skibsmaskinistuddannelsen til en selvstændig uddannelse. Skibsmaskinistuddannelsen har i sin nuværende form, som selvstændig uddannelse, været gennemført 21 gange på MARTEC. Uddannelsen er normeret til 1 år og modellen har hidtil været således, at den studerende har skullet være på skolen i ca. 30 uger efterfulgt af en praktikperiode. Det nyudviklede forløb er opdelt i 4 perioder, 3 teorimoduler á 10 uger efterfulgt af en praktikperiode til søs.

Til forskel fra tidligere er der nu kun krav om tilstedeværelse på MARTEC i 12 af de 30 uger. Hvert modul på 10 uger indledes og afsluttes med en tilstedeværelsesperiode på 2 uger. Her vil den studerende skulle gennemføre forskellige kurser inden for fx søsikkerhed, brandbekæmpelse, førstehjælp mv., ligesom der skal gennemføres forskellige obligatoriske laboratorieøvelser på skolen. Tilstedeværelsesperioderne i slutningen af hvert modul vil endvidere skulle bruges på eksamen i de fagemner der er gennemgået på modulet. Hvis den studerende vælger det, kan praktiktiden inkl. udfyldelse af uddannelsesbog i princippet nu gennemføres sideløbende med undervisningen, hvis den studerende ønsker dette. Herved kan de studerende overføre den modtagne undervisning direkte til sit job

I løbet af de 6 ugers studietid, imellem tilstedeværelsesperioderne på hvert modul, vil den studerende modtage undervisning på andre måder end traditionelt konfrontationsundervisning og skal selvstændigt eller i studiegrupper arbejde med det faglige stof og aflevere forskellige obligatoriske opgaver, ligesom de studerende på faste tidspunkter vil have mulighed for, at blive vejledt på forskellig vis af de tilknyttede undervisere.

”Søgningen til skibsmaskinistuddannelsen har traditionelt været fra hele Danmark såvel som fra Grønland. I det nye setup, vil vi tilbyde, at arrangere kost og logi for de studerende som har bopæl så langt fra skolen, at de i forbindelse med tilstedeværelsesmodulerne har behov herfor. Vi forventer, at uddannelsen i sin nye form bliver mere attraktiv for de studerende og at tiltaget vil medføre et stigning i søgningen til skibsmaskinistuddannelsen,” fortæller Vice Direktør på MARTEC, Brian Thomsen.

Skibsmaskinister får typisk jobs i den mindre skibsfart og i specialskibe og kan opnå maskinchefpapirer i skibet på op til 3000 kW. En dygtig maskinist tjener og får udbetalt i omegnen af 30.000 kr/md og har også mulighed for at tage ansættelses i udlandet da uddannelsen følger den internationale uddannelsesstandard STCW.

Fakta

MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser. Institutionen udbyder skibsassistent, HF-søfart, skibsmaskinist, maskinmester, sætte-, kyst eller fiskerskipper, styrmand og skibsfører uddannelserne. MARTEC administrerer også Skoleskibet DANMARK og driver en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet.

MARTEC og Skagen Skipperskole blev den 1. juli 2017 sammenlagt med henblik på at styrke udbuddet af de maritime uddannelser i den nordjyske region og kan nu tilbyde alle de maritime uddannelsesretninger. Også den maritime studentereksamen (HF-Søfart), som tilbydes sammen med Frederikshavns Gymnasium, er styrket, og eleverne tilbydes nu indkvartering på MARTECs skolehjem i trygge og kontrollerede rammer.

Mere information på www.martec.dk

Kontaktpersoner 

Direktør Pia Ankerstjerne; tlf.: 9620 8888; e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Kommunikations- og marketingmedarbejder René Kæseler; tlf.: 3012 3358; e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

KS Maskinteknik byder velkommen til ny industriteknikerlærling i en travl tid

Kim og Bjarke ps

Direktør Kim Sørensen byder velkommen til industriteknikerlærling Bjarke S. Nielsen, som kommer på et godt tidspunkt, for virksomheden har lige landet en stor ordre og oplever generel fremgang.

Virksomheden tiltrådte tidligere på året den maritime lærlingeordning hos MARCOD, hvor øvrige samarbejdspartnere er Orskov Yard, VMS Group, MAN Energy Solutions, Hirtshals Yard, Soft & Teknik, Mariendal Electrics, Vestkajens Maskinværksted, KM Automatik samt Victor.

Hjælp til rekruttering af lærlinge er blandt andet én af grundene til, at Kim Sørensen har valgt at indtræde i lærlingeordningen. ”Via MARCODs lærlingeordning får vi eksterne øjne på vores rekrutteringsproces og hjælp til at systematisere nogle procedurer i forbindelse med lærlingearbejdet, som vi i en travl hverdag med drift og vedligehold ikke får taget os tid til” siger Kim Sørensen.

Lærlingekoordinator Anette H. Sørensen har rekrutteret lærlinge i mere end 20 år, og kender vigtigheden i at bruge ressourcer i rekrutteringsfasen. ”Jeg mener, at rekruttering af en lærling er nøjagtig lige så vigtig som rekruttering af enhver anden medarbejder. Et lærlingeforløb er et 3-4 årigt kontraktligt forhold, og alle forhold her i livet fungerer nu bedst, hvis man på forhånd har forventningsafstemt med hinanden” siger Anette H. Sørensen.

Thomas Madsen, som er lærlingeansvarlig ved KS Maskinteknik, og Anette H. Sørensen trak i arbejdstøjet, velvidende at industriteknikerlærlinge i nærområdet er svære at rekruttere. Der blev lavet jobopslag, og et nyt tiltag var, at man efterfølgende inviterede elever med lærere fra henholdsvis EUC Nord og Tech College på virksomhedsbesøg med henblik på at finde den rette kandidat til lærepladsen. Eleverne fik en introduktion til og rundvisning på virksomheden, og alle blev oplyst om, at de ville blive kigget an under besøget.

”Det var en rigtig god øjenåbner at invitere eleverne på besøg hos os i virksomheden. Besøgene kvalificerede blandt andet de valg, jeg havde truffet i forbindelse med de kandidater, jeg havde udset til samtale” fortæller Thomas Madsen.

”Anette og jeg kørte samtalerne sammen, og som uddannet industritekniker er det naturligt for mig at spørge ind til det fagtekniske, hvor Anette spørger ind til nogle emner, som aldrig ville falde mig ind at spørge om som for eksempel reaktionsmønstre i pressede situationer og hvor vedkommende ser sig selv i teamet. Det giver derfor rigtig god mening, at man er flere ved samtalen, og dermed ser kandidaten fra flere forskellige vinkler” siger Thomas Madsen.

Bjarke har forinden lærepladsen hos KS Maskinteknik gået i skolepraktik, fordi han ikke kunne finde en læreplads, hvilket er lidt et paradoks, da branchen efterspørger uddannede industriteknikere. Anette H. Sørensen opfordrer derfor virksomhederne, der uddanner industriteknikere, til at tage en ekstra lærling eller flere.

M.A.R.S. i fuld gang med at flytte ind på havnen

20180406dji 0014 0

Skrotgiganten M.A.R.S. forventer at flytte ind i deres nye domicil på havnen i Frederikshavn senest i september. 200 mand forventes at få sit daglige arbejde hos firmaet.

Den amerikanske skrotgigant M.A.R.S. og dens tilflytning til Frederikshavn er ikke længere blot ord og planer, der ligger langt ude i fremtiden.

Etableringen af den amerikanske virksomheds europæiske satsning er nu i fuld gang - det gælder både organisatorisk med de sidste godkendelser, samarbejdsaftaler og andet såvel som byggeriet af det egentlige anlæg.

8. juli flyttede amerikaneren Iain Ihigham fra Houston i Texas til Vendsyssel for at varetage de mange opgaver, der er i forbindelse med etableringen af M.A.R.S.

- Vi er i fuld gang, og det går stærkt i øjeblikket. Jeg forventer at kunne flytter over i vores nye hovedkontor inden for de næste uger og senest i begyndelsen af september. Den præcise flyttedato afhænger af, hvornår vores internet- og telefonsystem fungerer, og hvor hurtigt lejekontrakten for kontoret (mellem Frederikshavn Havn og M.A.R.S., red.) kan blive oversat fra dansk til engelsk, fortæller amerikaneren Iain Ihigham til Kanal Frederikshavn.

20180226dsc 4004 0

Det er hans opgave at etablere M.A.R.S på havnen i Frederikshavn.

Kontorbygningerne, som Iain Ihigham og de forventede 25 fastansatte i administrationen kan se frem til at flytte ind i, har tidligere været brugt af Nicon Industries A/S og senest Frederikshavn Havn, da deres nuværende havnekontor var under ombygning.

Det er dog ikke kun bag skrivebordet, der i øjeblikket bliver arbejdet hårdt. Der slides og slæbes også på fuld kraft med havneudvidelsen, og etableringen af M.A.R.S.' godt 290.000 kvadratmeter store anlæg, der i store perioder kommer til at beskæftige op mod 200 mand. 

- Når vi er "Up and running" forventer vi at have cirka 25 fastansatte, fordelt på administration, HR, supervisor med mere, og de godt 25 medarbejdere håber vi at kunne tiltrække fra lokalområdet. Dertil forventer vi at kunne beskæftige op mod 200 medarbejdere i forbindelse med skrotningen af forskellige emner på kortere såvel som længerevarende kontrakter, udtaler Iain Ihigham, da Kanal Frederikshavn fanger ham på havnen.

M.A.R.S har da også sikret sig de første store opgaver, og de venter i bund og grund blot på, at anlægget står færdigt. 

Blandt allerede landede aftaler ligger genindvinding af produktionsplatformene fra Tyra Øst og Tyra Vest, der bliver den største af sin art i Danmark nogensinde.

Dertil kommer også ophugningen af den store boreplatform bag Kattegat Siloen, og med de mange opgaver tegner fremtiden for M.A.R.S på havnen i Frederikshavn allerede lys.

FAKTA OM HAVNEUDVIDELSEN I FREDERIKSHAVN

En stor del af Frederikshavn Kommunes indtægter kommer fra havnen.  I dag er der 3.000 arbejdspladser tilknyttet havnen, som tilsammen står for 30% af kommunens skatteindtægter.

Industri- og færgehavnen udvides i foreløbigt to etaper: 

ETAPE 1
330.000 M2 BAGLANDSAREAL 
30.000 M2 KAJAREAL 
600 M KAJ 
11 M VANDDYBDE FORBEREDT TIL 14 M

En udvidelse af havnen har vist sig at være en klog strategi. Frederikshavn Havn er tæt på at kunne melde udsolgt af de arealer og den kajkapacitet, som indgår i den første etape. For fortsat at kunne udvikle havnens aktiviteter og realisere andre igangværende projekter med såvel nye som eksisterende kunder blev en yderligere kapacitetsforøgelse vedtaget i oktober 2017 - Etape 2.

ETAPE 2
170.000 M2 BAGLANDSAREAL
400 M KAJ
14 M VANDDYBDE

Frederikshavn Havn og de omkring 100 private virksomheder, der opererer på havneområdet, har oplevet stor fremgang og efterspørger derfor større og bedre havnefaciliteter. Det øgede kapacitetsbehov blev bl.a. bekræftet i en interviewundersøgelse med 12 af de største maritime servicevirksomheder på havnen. Det er baggrunden for, at man i 2012 tog fat på at planlægge og projektere en stor udvidelse af havnen frem til 2018,  som vil betyde større og nye forretningsmuligheder både for havnen og dens virksomheder.
Udvidelsen af Frederikshavn Havn tager udgangspunkt i følgende udviklingsbehov:

Større skibe og offshoreinstallationer
Havnen anløbes af større og større skibe, som kræver større vanddybde og mere manøvreplads i havnen. Havnen skal derfor i fremtiden kunne anløbes af skibe op til Panamax-størrelsen, ligesom en satsning på service af offshoreinstallationer medfører behov for at kunne modtage både jack-up platforme og semi submersible platforme.
Stigende aktiviteter vedrørende ophugning af skibe og offshoreinstallationer betyder øget behov for kajfaciliteter og baglandsarealer i forbindelse med disse fartøjers anløb samt faciliteter til ophugning.

Plads til håndtering af løsgods
Håndtering af løsgods som grus, skærver, genvindingsmaterialer og biobrændsel skal optimeres. Dels så oplag og håndtering ikke generer de øvrige aktiviteter på havnen, dels så disse virksomheder får en mere rationel arbejdsgang. En fremskrivning af godsmængder for Frederikshavn Havn viser stigende aktivitet frem mod 2030 især inden for genvindingsmaterialer og biobrændsel.

Projektorienteret arbejdsform
Den projektorienterede arbejdsform, hvor en lang række forskellige lokale virksomheder i perioder arbejder sammen om større projekter (eksempelvis servicering af offshoreinstallationer) vinder mere og mere frem. Det kræver adgang til kajstrækninger, der har en god vanddybde og er beregnet til tung last. Herudover er der behov for store og kajnære baglandsarealer, hvorfra projekterne kan gennemføres.

13. aug 2018 kl. 08:00 - tv2nord.dk