Succes med maritim lærlingeordning i Nordjylland

presse 30jun2015

Ordningen er udvidet fra fire til seks virksomheder og det samlede antal lærlinge er udvidet fra 38 til 55 på et år.

MAN Diesel & Turbo, som er en af initiativtagerne bag lærlingesamarbejdet siger:
”Vi er meget tilfredse med udbyttet af ordningen, som har gjort, at vi har ansat flere lærlinge i det forgangne år. Den maritime uddannelseskoordinator hjælper os med alt fra rekruttering og evaluering af lærlinge, følger lærlingene tæt under skoleophold, varetager dialogen med erhvervsskolerne, arrangerer fælles lærlingedag osv”, fortæller John Ditlev, lærlingeansvar hos MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn.

Baggrunden for ordningen er et ønske blandt maritime virksomheder i Nordjylland om at uddanne flere og bedre lærlinge. I 2014 henvendte de sig til det maritime brancheudviklingscenter MARCOD og bad centret om hjælp til at drible ordningen i gang.

”Vi hjalp med at afdække interessen for ordningen blandt de maritime virksomheder, fik defineret opgaverne og snitfladerne til de lærlingeansvarlige i virksomhederne samt rekrutteret den rigtige person til jobbet, som i dag er ansat i MARCOD efter virksomhedernes ønske” siger Christine Lunde, direktør i MARCOD, og fortsætter: ”Ordningen har været en stor succes og flere virksomheder har vist interesse for, at vi etablerer tilsvarende lærlingesamarbejdsaftaler andre steder”.

Initiativtager til samarbejdsordningen Orskov Yard A/S fortæller:

”Formålet var og er at sikre flere lærlinge på virksomhederne og en bedre kvalitet i uddannelsen – både på erhvervsskolerne, men også den måde vi internt håndterer lærlinge på. Med et stigende behov for dygtige faglærte medarbejdere og tilsvarende stigende jobkrav, er det vigtigt at sikre sig, at vi har de rette kompetencer i huset for at kunne efterleve den maritime vækst – ikke mindst på grund af igangværende havneudvidelser i Nordjylland”.

Rotationsordning blandt skibsmontører

Imellem virksomhederne Orskov Yard A/S, MAN Diesel og Turbo A/S, Vestergaard Marine Service A/S og Hirtshals Yard A/S er der netop etableret en rotationsordning for de fire virksomheders i alt 38 skibsmontørlærlinge. Formålet er at uddanne dygtigere lærlinge.

”I dag er mange virksomheder ”smallere” i forhold til kompetencer; man udfører de opgaver, man er stærk i, og bruger derudover underleverandører til øvrige opgaver. Det betyder for en lærling, at der kan være arbejdsprocesser, som han/hun ikke kommer igennem i sin læretid, og med rotationsordningen afhjælper vi dette”, udtaler Anette H. Sørensen.

Deleordning for el-lærlinge

En yderligere knopskydning på lærlingesamarbejdet er, at tre virksomheder er gået sammen om at uddanne en elektriker-lærling, nemlig Mariendal El-teknik A/S, MAN Diesel og Turbo A/S samt Soft og Teknik A/S. 

Jakob Grønkjær fra Mariendal Electrics forventer sig meget af samarbejdet med de andre virksomheder og erhvervsskolerne: 

”Vi tror på, at vi i fællesskab kan uddanne dygtige og kompetente lærlinge, der er klar til at tage udfordringerne op i forhold til de krav og udfordringer, arbejdsmarkedet stiller. De tre virksomheder har hver for sig forskelligartede kompetenceområder og idet lærlingen kommer rundt i virksomhederne i en turnusordning i hele læretiden, uddannes der en meget dygtig medarbejder. Hvem af de tre virksomheder, der ansætter lærlingen efter endt læretid, må vi så indbyrdes finde ud af”.

En yderligere sidegevinst for virksomhederne er, at de får et tæt samarbejde, og de danner relationer, som de kan gøre brug af ved eksempelvis større projekter, hvor der er brug for samarbejdspartnere.

Tæt samarbejde mellem virksomheder og erhvervsskoler

Et af formålene med den maritime uddannelsesordning er ligeledes at få et tættere samarbejde med de erhvervsskoler, som virksomhedernes lærlinge går på under skoleopholdene i læretiden. Dette stemmer helt i tråd med den nye EUD reform, som træder i kraft august 2015, hvor netop større samspil mellem erhvervslivet og erhvervsskolerne vægtes. Når der uddannes lærlinge, sker det i tæt samarbejde mellem virksomhed, skole og lærlingen, og uden hinanden lykkedes det ikke for nogle af parterne, og Anette Hermann Sørensen prioriterer derfor tæt samarbejde højt. 

En højt prioriteret opgave i lærlingenes uddannelse er fx sikkerhed, som er et meget vigtigt parameter i den maritime branche. Virksomhederne bliver af deres kunder målt på antal arbejdsulykker, og det er desværre ofte lærlinge, der tæller i ulykkesstatistikken. Mange lærlinge har 40-50 år foran sig på arbejdsmarkedet, og de skal tænke sikkerhed på samme måde, som de med sikker hånd griber et stykke værktøj i værktøjskassen. ”Her er vi også i tæt dialog med erhvervsskolerne – at være i lære gælder både på skoleophold og i virksomhedspraktik”, udtaler Anette Hermann Sørensen.

Et nyt tiltag har set dagens lys hos MAN Diesel og Turbo A/S, hvor man vil inddrage lærlingene i sikkerhedsarbejdet i form af junior repræsentanter på sikkerhedsområdet (følordning). To lærlinge har meldt sig som interesserede og opgaverne vil bl.a. være at deltage i sikkerhedsrunderinger i værkstedet, at deltage og komme med input på arbejdsmiljømøder mv.

”Vi håber med ordningen at være med til at styrke imaget omkring erhvervsuddannelserne. Det skal gerne være mindst lige så attraktivt for de unge at tage en erhvervsuddannelse som at tage en anden ungdomsuddannelse. De unge, der står overfor deres uddannelsesvalg skal vide, at en erhvervsuddannelse også er lig med et godt liv med spændende job- og karrieremuligheder med hele verden som arbejdsplads”, slutter Christine Lunde.

Fakta om den maritime lærlingeordning
Den maritime lærlingeordning er en samarbejdsordning mellem seks maritime virksomheder, som har ansat en fælles ressource til at tiltrække flere lærlinge til den maritime branche, højne kvaliteten i uddannelserne, understøtte virksomhederne i håndteringen af lærlinge samt koordinere en turnusordning mellem partnerne således, at virksomhederne hjælper hinanden med at uddanne deres lærlinge bedst muligt til fremtiden. Der er seks aktive partnere i ordningen Orskov Yard A/S, Vestergaard Marine Service A/S, MAN Diesel og Turbo A/S, Hirtshals Yard A/S, Soft & Teknik A/S samt Mariendal El-Teknik A/S. Sleeping partners er: Scanel International A/S, Karstensens Skibsværft A/S, Hytek A/S, Victor A/S, Norisol A/S, Hanstholm Elektronik A/S samt Imers Industri Montage ApS.

Fakta om MARCOD
MARCOD er et maritimt brancheudviklingscenter og klyngesekretariat, som støtter udviklingen hos små og mellemstore maritime virksomheder i den nordjyske maritime klynge. MARCOD er en specialiseret maritim erhvervsfremmeaktør med indgående kendskab til den maritime branche og et omfattende netværk til maritime aktører i DK og Skandinavien. MARCOD er etableret ultimo 2010 og støttes af Vækstforum Nordjylland, Den Danske Maritime Fond samt 4 nordjyske kommuner og 5 nordjyske havne. MARCOD er organiseret som en fond og har base i Frederikshavn med satellitkontor i Aalborg. Centret har i alt seks ansatte og en ph.d.-stud. fra Aalborg Universitet. For mere info, venligst kontakt uddannelseskoordinator Anette Sørensen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller mobil 22624899