Orskov forventer fuld fart på flydedok

Den 180 meter lange og 30 meter brede, nye flydedok vil øge kapaciteten hos Orskov Yard væsentligt

Flydedokken forventes at ankomme til Frederikshavn i slutningen af juni måned. Foto: Orskov Yard

Det er ikke hver dag, at der søsættes en ny flydedok, der skal tages i brug i Danmark. Orskov Yards adm. direktør, Lars Fischer, ser frem til en udvidelse af dokkapaciteten og forventer en udnyttelse på 80-85 pct. af den nye flydedok, der d. 28. april 2020 blev søsat på Hat-San Shipyard i Tyrkiet.

Kort fortalt har Lars Fischer meget klare forventninger til den nye flydedok.

– Dokken skal servicere mange af de kunder, som vi har i forvejen. Langt hen ad vejen er der tale om en udvidelse af vores kapacitet. Den går ind størrelsesmæssigt og aflaster vores største dok og udvider dermed vores kapacitet i den høje ende af skalaen på nogle af de skibe, som vi kan tage ind. Det betyder, at vi kan tage flere større skibe ind, hvilket vi har set en stigende efterspørgsel på. Flydedokken kan også tage skibe ind med en større dybgang, end nogle af de andre dokke kan, siger Lars Fischer til Søfart.

Stor dybgang
Dokken er 180 meter lang og 30 meter bred indvendig. Den kan løfte 10.000 tons og har en dybgang over kølklodserne på 8,5 meter og skal efter planen slæbes til Frederikshavn i slutningen af juni måned.
– Projektet med den nye flydedok er blandt andet sat i verden for at imødekomme eksempelvis fiskeriet, short sea tankskibe og offshore-tonnagen. Nogle af de nye fiskeskibe der bliver bygget i dag, bliver bygget med meget stor dybgang som den nye flydedok kan begynde at tage, siger Lars Fischer.
Orskov Yards adm. direktør fortæller, at selvom de førhen har taget mange fiskeskibe ind, har de tidligere ikke kunnet tage de helt nye og store fiskeskibe, som bliver bygget, ind.

Projektet betyder meget for Orskov Yard. Og det er et projekt, som værftet har haft i støbeskeen i nogle år.
– Vi tog en mindre flydedok ud af drift for fire år siden. Den nye flydedok er betydeligt større end den, vi tog ud af drift. Strategisk har vi nu fulgt den linje, som vi gerne vil, lyder det fra Lars Fischer.
Lars Fischer fortæller, at de førhen har haft perioder, hvor Orskov Yard har måttet sige nej til skibe, pga. manglende dokkapacitet, men med den nye dok vil værftets samlede kapacitet blive udvidet med 25-30 pct. og give endnu større fleksibilitet.

Kontrakt fra november 2018
Projektet med at få en ny flydedok til Orskov Yard har været undervejs i noget tid.

– Hvis man medregner tiden med forundersøgelsen af projektet, har vi været i gang med projektet om den nye flydedok i tre-fire år, siger han og tilføjer, at de skrev kontrakten med det tyrkiske værft i november 2018.

Nu skal flydedokken færdigudrustes og igennem en række testforsøg i Tyrkiet.
– Planen er, at dokken er færdig med testforsøgene i slutningen af juni måned. Derefter skal den transporteres op til Orskov Yard med en slæbebåd, en tur der tager ca. 30 dage. Sideløbende er byggeriet af et nyt kajanlæg igangsat i Frederikshavn Havn, således den nye dok kan tages i brug i januar 2021, siger Lars Fischer.

Ifølge Lars Fischer er flydedokken designet med fokus på simpel og sikker drift samt minimal påvirkning af det omkringliggende miljø.
– Således er dokken blandt andet udstyret med miljøtanke samt landstrømsanlæg. Landstrømsanlægget vil forsyne dokkens elektriske drevne komponenter såsom pumper og kraner, og det vil ligeledes være muligt at forsyne inddokkede skibe med landstrøm, siger Lars Fischer.


Kilde: Soefart.dk / Dato: 10.05.20