Ny Skibsføreruddannelse godt på vej i Danmark

MARTEC

De to maritime skoler MARTEC i Nordjylland og Marstal Navigationsskole på Ærø er gået sammen om at udvikle en ny fremtidssikret model for skibsføreruddannelsen. Modellen, der fredag den 1. juni 2018 blev fremlagt for rederier, uddannelsesministeriet og søfartsstyrelsen på et fælles møde hos Danske Rederier, fik en meget positiv modtagelse. Danmarks nye skibsføreruddannelse skal løfte og fremtidssikre Danmarks navigationsuddannelser.

Teknologien inden for skibsfarten er i hastig udvikling, og for at Danmark også i fremtiden kan fastholde en absolut førerposition, skal vi være helt fremme i feltet - også når det gælder navigationsuddannelserne. Det er baggrunden for, at skabe denne nye og fremtidsrettede model for skibsføreruddannelsen. Uddannelsen skal redefineres, således at de maritime kompetencer er helt i top i forhold til udenlandske konkurrenter, og således at flere unge vælger uddannelsen og branchen til.

”Det er essentielt, at vi udvikler uddannelserne og sikrer muligheden for kontinuerlig at arbejde med de studerendes kompetencer set i lyset af den internationale konkurrence og redernes behov,” siger rektor Jeppe Carstensen Marstal Navigationsskole og fortsætter ”Derfor har samarbejdet med MARTEC, i udviklingen af uddannelsen, været særdeles vigtigt og jeg er stolt af den milepæl vi sammen har nået.”

Den nye skibsføreruddannelse fokuserer ud over naturligvis kravene i STCW-konventionen, blandt andet på emner inden for digitalisering, IT-kompetencer, automation og lederskab. Herudover involveres erhvervet i højere grad, som et led i et forsøg på altid at være på forkant med, hvad der efterspørges af yderligere kvalifikationer.

”Vi har igennem arbejdet med at redefinere skibsføreruddannelsen, forsøgt at skele til nogle af de positive ting der i sin tid kom ud af ændringerne på maskinmesteruddannelsen. Det har bl.a. afstedkommet, at det nye forslag til skibsføreruddannelsen lægger op til, at de studerende via valgfag tilbydes mulighed for at lave en form for specialisering. Alle ”nye” skibsførere skal naturligvis kunne komme til søs, men alle erfaringer viser, at det er langt de færreste, der bliver til søs resten af deres karriere. Det skal vi tage hånd om, med den nye skibsføreruddannelse,” fortæller Brian Thomsen, Vicedirektør på MARTEC.

Arbejdet med at redefinere skibsføreruddannelsen, ligger sig tæt op af regeringens anbefalinger om fremtidstjek af uddannelser.

Følger med erhvervslivet

Den nye opbygning gør, at dimittenderne får flere og bredere karrieremuligheder inden for Det Blå Danmark. Ved at indføre valgfag på uddannelsen får den enkelte udbyder af uddannelsen mulighed for langt lettere at justere og målrette uddannelsen, i forhold til aftagerne og erhvervets udvikling end tilfældet er i dag, hvor alle emner inkl. tidsangivelse er beskrevet til mindste detalje.

”Eksempelvis kunne nævnes ”autonomi”. Det er jo de færreste der ved, hvor udviklingen inden for dette område bevæger sig hen, men om få år ved vi sikkert langt mere om dette, end tilfældet er i dag, og så kan vi jo blot passe det ind i uddannelsen som et emne. Derved er det muligt at sikre, at kandidaterne kommer ud fra skolen med helt ”up to date” viden, uden man nødvendigvis behøver at gennemføre en bekendtgørelsesændring – hvilket er en omstændelig og nogle gange langvarig proces,” forklarer vicedirektør Brian Thomsen.

Som konsekvens af at der skal skaffes tid til nye emner og valgfag, er der i den nye skibsføreruddannelse skåret helt ind til benet, hvad angår tiden til gentagelser. Det vil fortsat være muligt at hoppe fra uddannelsen, f.eks. med kompetence som sætteskipper, men vil man efter nogle år til søs tilbage på skolebænken og læse det sidste år, for at få skibsførerkompetencerne, skal man ikke forvente, at der er den samme tid til at få gentaget nogle af de ting, som man tilfældigvis har glemt. Uddannelsen ses på den måde som et sammenhængende progressivt forløb.

Den Grundlæggende Maritime Uddannelse (GMU) og HF-Søfart giver både adgang til job og til de videregående maritime uddannelser, så som befaren skibsassistent, kystskipper, sætteskipper, fiskeskipper og skibsfører.