MARTEC åbner filial i Aalborg

14c6f102 e6ee 4ebd bd92 192d911613ce

En ny værksstedsskole i Aalborg skal servicere de sydligere destinationer i regionen.

– Vi er glade for, at uddannelsesministeriet har givet tilladelse til forsøgsvis at tilbyde den indledende del af maskinmesteruddannelsen i Aalborg, siger MARTECs direktør Pia Ankerstjerne.

– Der er fortsat meget stor efterspørgsel efter maskinmestre, som ansættes til at varetage stadig flere og flere funktioner på arbejdsmarkedet, i takt med at virksomhederne får øjnene op for maskinmesterens brede kompetence profil. Der er simpelthen brug for flere maskinmestre i regionen, siger hun.

Udover afdelingerne i Frederikshavn og Aalborg er Skagen Skipperskole også en del af MARTEC.

Hvert år optager MARTEC omkring 150 studerende, hvoraf cirka 90 starter på maskinmesteruddannelsens indledende forløb, Værkstedsskolen.

“Trinbrættet” i Aalborg etableres med henblik på at tiltrække endnu flere studerende til uddannelsen.

MARTEC forventer at optage op til 32 ekstra studerende én gang årligt fra sommeren 2019.

De ansøgere, der kommer fra den sydlige del af regionen – Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord vil således på visse betingelser kunne tilbydes en studieplads i Aalborg.

Studerende på Værkstedsskolen er unge, der netop har afsluttet en studentereksamen, og det er derfor ikke alle, der er klar til at flytte hjemmefra.

Tilsvarende kan det være en udfordring at påbegynde en videregående uddannelse mere end 50 km væk fra bopælen.

Trinbrættet i Aalborg skal således gøre uddannelsen mere tillokkende for de unge sydfra. Etablering af værkstedsskoleforløbet i Aalborg forventes samtidigt, at gøre det lettere for virksomhederne i den sydlige del af regionen at få maskinmesterstuderende i praktik.

– Vi har heldigvis nogle fantastiske samarbejdspartnere over hele Nordjylland, som velvilligt åbner dørene for praktikanter fra MARTEC.

– I øjeblikket har vi løbende 135 studerende i praktik, og der er allerede tilkendegivet interesse fra virksomheder som Desmi, Alfa Laval, Ballard, Danpo, Aalborg Universitetshospital og Dania, beliggende i et område fra Nørresundby til Hobro, om at tage flere praktikanter. Vi er ikke i tvivl om, at vi stadig kan skaffe tilstrækkeligt med praktikpladser, siger Brian Thomsen, vicedirektør på MARTEC.