Ny bestyrelse og strategi i Maritime Network Frederikshavn

Billede 1

6 af de 9 medlemmer af Maritime Network Frederikshavns nye bestyrelse. Fra venstre er det: Preben Nielsen v/eFrame, Lars Henrik Hejlesen v/MAN Diesel & Turbo, Poul Ole-Jensen v/Maritime Ship Supply, Pia Ankerstjerne  v/Martec, Tom Samson v/Hytek og Mikkel Seedorff Sørensen v/Frederikshavn Havn

På foreningens årlige generalforsamling den 21. marts 2018 blev følgende bestyrelse valgt:

Lars Henrik Hejlesen, MAN Diesel & Turbo
Tom Samson, Hytek
Per Thomsen, Dansk Material Service
Ian McCurdie, Cralog
Poul Ole-Jensen, Maritime Ship Supply
Pia Ankerstjerne, Martec
Christina Ørskov, Orskov Yard

Suppleanter: Preben Nielsen, eFrame og Mikkel Seedorff Sørensen, Frederikshavn Havn

Netværket har i 2017 arbejdet med en ny strategi. Maritime Network Frederikshavns vision er fortsat at skabe Nordeuropas stærkeste erhvervsklynge inden for maritim service og reparation og underleverancer til offshore olie & gas industrien. Fokusområder i 2018 er: 

·         Rekruttering af flere medlemmer
·         Markedsføring af den maritime branche overfor unge i forhold til valg af uddannelse
·         Etablering af undernetværk/erfa-grupper efter medlemmernes behov. Pt har netværket etableret en gruppe der arbejder med udvikling af komplette retrofit koncepter indenfor installation og service som support til producenter, samt erfa-grupper som arbejder med kommunikation & markedsføring, salg og maritim sikkerhed og arbejdsmiljø. 

Derudover arbejdes der løbende på at styrke og fastholde netværkselementet i MNF, øge synligheden omkring netværket samt matchmaking mellem nye virksomheder på havnen og netværkets medlemmer, som f.eks. Modern American Recycling Services (M.A.R.S), hvor flere af netværkets medlemmer for nyligt besøgte ophugningsvirksomheden i Louisiana, USA og have 1:1 møder, ligesom M.A.R.S og Frederikshavn Havn gav et spændende indlæg på generalforsamlingen. 

Billede 2  Billede 3  Billede 4

Der var stort fremmøde ved Maritime Network Frederikshavns generalforsamling 2018, som blev afholdt i Kattegat Siloen.Abel J. Garcia fra M.A.R.S gav et spændende oplæg til Maritime Network Frederikshavns generalforsamling. Flere af netværkets medlemmer for nyligt besøgte ophugningsvirksomheden i Louisiana, USA. De mange fremmødte til Maritime Network Frederikshavns generalforsamling nød en lækker anretning fra Himmelhav restauranten i Kattegat Siloen.

“M.A.R.S. has been overwhelmed with the amount of interest and support we have received in our efforts to expand our recycling operations to the Port of Frederickshavn. This has come not only from the Port Administration, but from the local Municipality and the expansive regional maritime network.  Considering the competitive nature of our (recycling) industry, this regional support will be critical to the success of M.A.R.S. in Europe for foreseeable future.”, siger Abel J. Garcia, M.A.R.S.’ projektdirektør for etableringen i Danmark 

”Som formand for Maritime Network Frederikshavn er jeg utrolig glad for den opbakning, vi nyder fra virksomhederne i netværket med aktiviteter omkring Frederikshavn Havn. Vi har et meget stærkt maritimt miljø her og med vores strategiplan vil vi i løbet af nogle år kunne realisere vores vision om at blive Nordeuropas stærkeste maritime erhvervsklynge”, siger formand Lars Henrik Hejlesen, MAN Diesel & Turbo

Kommende MNF arrangementer i 2018 er:

2-4. maj: Fællesstand på Danish Maritime Fair, København 
31. maj: Maritimt Get2gether på havnen
6-7. september: Medlemstur til SMM, Hamborg
20. september: Workforce of the Future / Maritim Karrieredag på havnen