Forretningsplan – Uddrag

Maritime Network Frederikshavn er en netværksorganisation bestående af virksomheder som geografisk er placeret på eller omkring havneområdet i Frederikshavn. I netværket arbejdes der strategisk med at beskytte medlemmernes fælles interesse. Foruden den overordnet fælles interesse, kan der også være undernetværk eller projekter som er målrettet specifikke markeder. Disse vil blive oprettet på medlemmernes initiativ.

Den overordnet strategi for Maritime Network Frederikshavn er at skabe en platform hvor medlemsvirksomhederne kan samarbejde på tværs af den maritime industri. Samarbejdet skal gøre det muligt at markedsføre virksomhederne som én enhed. På den ene hånd skal det skabe vækst og udvikling på eksisterende markeder og på den anden hånd udvikle nye produkter og services i fællesskab.  

Vision:

Vi vil skabe Nordeuropas stærkeste maritime erhvervsklynge indenfor maritim service og reparation og underleverancer til offshore olie & gas industrien.

Mission:

Maritime Network Frederikshavn arbejder bredt for fællesskabets interesser, mens undernetværkene arbejder smalt og forretningsorienteret med konkrete forretningskoncepter.

Den maritime klynge, Maritime Network Frederikshavn, har følgende konkurrenceparameter:

Value for money, including quality, time, safety and flexibility