Bestyrelse

Formand
Christina Ørskov - Orskov Yard A/S
Bestyrelsesmedlemmer

Per Due Thomsen - Dansk Material Service (næstformand)
Tom Samson - Hytek
Pia Ankerstjerne - MARTEC
Ian McCurdie - Cralog A/S
Søren Bunch - MAN Energy Solutions 
Preben Nielsen - Eframe

Suppleant
Morten Vestergaard - VMS Group
Kristian R. Hansen - ScanTech Marine
Sekretær
Maria-Louise Vadskær - MARCOD
Gæster
Christine Lunde - MARCOD
Niels Bay Christensen - Erhvervshus Nord