Bestyrelse

Formand
Christina Ørskov - Orskov Yard A/S
Bestyrelsesmedlemmer

Per Due Thomsen - Dansk Material Service (næstformand)
Tom Samson - Hytek
Pia Ankerstjerne - MARTEC
Ian McCurdie - Cralog A/S
Poul-Ole Jensen - Maritime Ship Supply 
Preben Nielsen - Eframe

Suppleant
Mikkel Seedorff - Frederikshavn Havn
Sekretær
Maria-Louise Vadskær - MARCOD
Gæster
Christine Lunde - MARCOD
Niels Bay Christensen - Erhvervshus Nord