Ny Skibsføreruddannelse godt på vej i Danmark

MARTEC

De to maritime skoler MARTEC i Nordjylland og Marstal Navigationsskole på Ærø er gået sammen om at udvikle en ny fremtidssikret model for skibsføreruddannelsen. Modellen, der fredag den 1. juni 2018 blev fremlagt for rederier, uddannelsesministeriet og søfartsstyrelsen på et fælles møde hos Danske Rederier, fik en meget positiv modtagelse. Danmarks nye skibsføreruddannelse skal løfte og fremtidssikre Danmarks navigationsuddannelser.

Teknologien inden for skibsfarten er i hastig udvikling, og for at Danmark også i fremtiden kan fastholde en absolut førerposition, skal vi være helt fremme i feltet - også når det gælder navigationsuddannelserne. Det er baggrunden for, at skabe denne nye og fremtidsrettede model for skibsføreruddannelsen. Uddannelsen skal redefineres, således at de maritime kompetencer er helt i top i forhold til udenlandske konkurrenter, og således at flere unge vælger uddannelsen og branchen til.

”Det er essentielt, at vi udvikler uddannelserne og sikrer muligheden for kontinuerlig at arbejde med de studerendes kompetencer set i lyset af den internationale konkurrence og redernes behov,” siger rektor Jeppe Carstensen Marstal Navigationsskole og fortsætter ”Derfor har samarbejdet med MARTEC, i udviklingen af uddannelsen, været særdeles vigtigt og jeg er stolt af den milepæl vi sammen har nået.”

Den nye skibsføreruddannelse fokuserer ud over naturligvis kravene i STCW-konventionen, blandt andet på emner inden for digitalisering, IT-kompetencer, automation og lederskab. Herudover involveres erhvervet i højere grad, som et led i et forsøg på altid at være på forkant med, hvad der efterspørges af yderligere kvalifikationer.

”Vi har igennem arbejdet med at redefinere skibsføreruddannelsen, forsøgt at skele til nogle af de positive ting der i sin tid kom ud af ændringerne på maskinmesteruddannelsen. Det har bl.a. afstedkommet, at det nye forslag til skibsføreruddannelsen lægger op til, at de studerende via valgfag tilbydes mulighed for at lave en form for specialisering. Alle ”nye” skibsførere skal naturligvis kunne komme til søs, men alle erfaringer viser, at det er langt de færreste, der bliver til søs resten af deres karriere. Det skal vi tage hånd om, med den nye skibsføreruddannelse,” fortæller Brian Thomsen, Vicedirektør på MARTEC.

Arbejdet med at redefinere skibsføreruddannelsen, ligger sig tæt op af regeringens anbefalinger om fremtidstjek af uddannelser.

Følger med erhvervslivet

Den nye opbygning gør, at dimittenderne får flere og bredere karrieremuligheder inden for Det Blå Danmark. Ved at indføre valgfag på uddannelsen får den enkelte udbyder af uddannelsen mulighed for langt lettere at justere og målrette uddannelsen, i forhold til aftagerne og erhvervets udvikling end tilfældet er i dag, hvor alle emner inkl. tidsangivelse er beskrevet til mindste detalje.

”Eksempelvis kunne nævnes ”autonomi”. Det er jo de færreste der ved, hvor udviklingen inden for dette område bevæger sig hen, men om få år ved vi sikkert langt mere om dette, end tilfældet er i dag, og så kan vi jo blot passe det ind i uddannelsen som et emne. Derved er det muligt at sikre, at kandidaterne kommer ud fra skolen med helt ”up to date” viden, uden man nødvendigvis behøver at gennemføre en bekendtgørelsesændring – hvilket er en omstændelig og nogle gange langvarig proces,” forklarer vicedirektør Brian Thomsen.

Som konsekvens af at der skal skaffes tid til nye emner og valgfag, er der i den nye skibsføreruddannelse skåret helt ind til benet, hvad angår tiden til gentagelser. Det vil fortsat være muligt at hoppe fra uddannelsen, f.eks. med kompetence som sætteskipper, men vil man efter nogle år til søs tilbage på skolebænken og læse det sidste år, for at få skibsførerkompetencerne, skal man ikke forvente, at der er den samme tid til at få gentaget nogle af de ting, som man tilfældigvis har glemt. Uddannelsen ses på den måde som et sammenhængende progressivt forløb.

Den Grundlæggende Maritime Uddannelse (GMU) og HF-Søfart giver både adgang til job og til de videregående maritime uddannelser, så som befaren skibsassistent, kystskipper, sætteskipper, fiskeskipper og skibsfører.


Invitation til deltagelse i Retrofitgruppen under Maritime Network Frederikshavn

Medlemmer af følgende maritime netværk i Nordjylland inviteres hermed til at deltage i retrofit gruppens møder og arrangementer:

01 MARCOD Netvaerk

Retrofit gruppen er et undernetværk med 10-12 medlemmer under Maritime Network Frederikshavn, hvor virksomheder med særlig interesse for retrofit løsninger til skibe samles og udveksler viden og kompetencer. Se evt. http://www.maritimenetwork.dk/da/undernetvaerk/retrofit

Der arbejdes med retrofit teknologier og metoder, der kan modernisere eksisterende skibe med energibesparelser, nedbringelse af emissioner samt optimering af drift og styring.

Der udveksles viden om marked, kunder og projekter med henblik på såvel fælles projekter som den enkeltes forretning.

Som eksempler på møder og arrangementer kan nævnes følgende fra de seneste 3 møder:

  • Besøg på Energiteknisk Institut på AAU om effektelektronik, hydraulik og energieffektive systemer.
  • Besøg på MAN Diesel og Turbo om nye retrofit projekter og om, hvordan retrofit potentialet er afhængig af konjunkturer, lovgivning, brændstofpriser osv.
  • Besøg på Martec med information om nyheder i maskinmesteruddannelsen og kurser, interessante retrofit emner i mængden af projektopgaver og erfaringsudveksling

Og følgende emner er på programmet til de kommende arrangementer:

  • Medlemsmøde den 20. juni i Siloen med indlæg fra en studentergruppe fra Energiteknisk Institut på AAU, der har undersøgt og simuleret elektrisk færgedrift på Hals Egense Færgen. Nyt om den autonome havnefærge i Aalborg.
  • Besøg på Martec med demonstration af Full Mission simulatoren til træning af maskinmestre og navigatører.
  • Besøg på ombygningsprojekt på værft eller ved kaj. Alternativt møde om nye forretningsmodeller – Product Service Systems.

Interesserede kan henvende sig til nedenstående:

Morten Vagn Pedersen
Head of Service Center Operations Frederikshavn
MAN Diesel & Turbo
Branch of MAN Diesel & Turbo SE, Germany
MAN|PrimeServ Four-stroke DK
Niels Juels vej 15
DK-9900 Frederikshavn, Denmark
Phone: +45 96 20 41 00
Direct:  +45 96 20 47 84
Mobile: +45 30 32 80 04
Fax:     +45 96 20 40 40
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
www.PrimeServ.man.eu

Erik Møller
Maritime Consultant & Project Manager
Mech. Engineer M.Sc.
MARCOD
Silovej 8, 1 sal
DK-9900 Frederikshavn
Mobil: +45 26 85 32 05
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
www.marcod.dk

MARTEC åbner filial i Aalborg

14c6f102 e6ee 4ebd bd92 192d911613ce

En ny værksstedsskole i Aalborg skal servicere de sydligere destinationer i regionen.

– Vi er glade for, at uddannelsesministeriet har givet tilladelse til forsøgsvis at tilbyde den indledende del af maskinmesteruddannelsen i Aalborg, siger MARTECs direktør Pia Ankerstjerne.

– Der er fortsat meget stor efterspørgsel efter maskinmestre, som ansættes til at varetage stadig flere og flere funktioner på arbejdsmarkedet, i takt med at virksomhederne får øjnene op for maskinmesterens brede kompetence profil. Der er simpelthen brug for flere maskinmestre i regionen, siger hun.

Udover afdelingerne i Frederikshavn og Aalborg er Skagen Skipperskole også en del af MARTEC.

Hvert år optager MARTEC omkring 150 studerende, hvoraf cirka 90 starter på maskinmesteruddannelsens indledende forløb, Værkstedsskolen.

“Trinbrættet” i Aalborg etableres med henblik på at tiltrække endnu flere studerende til uddannelsen.

MARTEC forventer at optage op til 32 ekstra studerende én gang årligt fra sommeren 2019.

De ansøgere, der kommer fra den sydlige del af regionen – Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord vil således på visse betingelser kunne tilbydes en studieplads i Aalborg.

Studerende på Værkstedsskolen er unge, der netop har afsluttet en studentereksamen, og det er derfor ikke alle, der er klar til at flytte hjemmefra.

Tilsvarende kan det være en udfordring at påbegynde en videregående uddannelse mere end 50 km væk fra bopælen.

Trinbrættet i Aalborg skal således gøre uddannelsen mere tillokkende for de unge sydfra. Etablering af værkstedsskoleforløbet i Aalborg forventes samtidigt, at gøre det lettere for virksomhederne i den sydlige del af regionen at få maskinmesterstuderende i praktik.

– Vi har heldigvis nogle fantastiske samarbejdspartnere over hele Nordjylland, som velvilligt åbner dørene for praktikanter fra MARTEC.

– I øjeblikket har vi løbende 135 studerende i praktik, og der er allerede tilkendegivet interesse fra virksomheder som Desmi, Alfa Laval, Ballard, Danpo, Aalborg Universitetshospital og Dania, beliggende i et område fra Nørresundby til Hobro, om at tage flere praktikanter. Vi er ikke i tvivl om, at vi stadig kan skaffe tilstrækkeligt med praktikpladser, siger Brian Thomsen, vicedirektør på MARTEC.

ME Production fordobler overskuddet

Næste år gør de det igen, forventer direktøren.

2b7f9og7wu6odqlb 520 290

- Vi har virkelig travlt. Vores tidligere års bestræbelser begynder at bære frugt.

Sådan karakteriserer administrerende direktør Jens Peter situationen lige nu hos ME Production, der er godt tre måneder inde i regnskabsåret 2018.

Regnskabet for 2017 er lige blevet offentliggjort, og det er opmuntrende læsning. Bruttofortjenesten steg med 3 procent i forhold til 2016, og overskuddet før skat blev mere end fordoblet til 1,4 mio. kr.

- Det er vores gamle forretningsområder, der stadig driver forretningen. Områderne omkring vind og røggasrensning er temmelig udviklingstunge, men vi tror stadig meget på dem, forklarer Jens Peter Faldt.

De ”gamle” forretningsområder er produktion og servicering af marinegear samt underleverandørarbejde. I de seneste år har ME Production dog satset hårdt på dels at få flere opgaver inden for vindemølleservice og dels at få fodfæste på markedet for røgrensningsudstyr, som forventes at få et stort boom i de kommende år i takt med, at der indføres nye krav til skibes udledning af udstødningsgasser.

- Set i forhold til røgrensning, så er efterspørgslen stor, og vi tror på, at vi kommer til at lande ordrer, så vi følger buget så godt og vel i 2018. Vi tror så meget på det, så vi regner med, at vi får etableret produktion i stort omfang og måske også produktion i Kina, siger Jens Peter Faldt.

Han kan også glæde sig over, at ME Production er gået ind i 2018 med en god ordrebog generelt.

- Jeg forventer, at vi inden for de næste par måneder får fyldt ordrebogen for i år, siger han.

Når det gælder facit ved udgangen af året, er han også optimist.

- Jeg forventer, at vi fordobler resultatet i 2018, og jeg tror også, vi gør det næste år igen.  Nu er det ikke for at lyde som en kylling, men vi har faktisk svært ved at se mere end et år frem lige for øjeblikket, fordi der sker så meget hos os, konstaterer han.

Den nordjyske virksomhed, der blev til ved en fusion i 2014 mellem Marine Exhaust Technology, Mekanord og Toppenberg Maskinfabrik, har i dag godt 50 medarbejdere.

- Vi ligger stabilt omkring de 50 medarbejdere. Vi havde jo en tilpasning sidst 2016 og i starten af 2017, der har gjort, at vi er blevet mere effektive, forklarer Jens Peter Faldt.

Ny bestyrelse og strategi i Maritime Network Frederikshavn

Billede 1

6 af de 9 medlemmer af Maritime Network Frederikshavns nye bestyrelse. Fra venstre er det: Preben Nielsen v/eFrame, Lars Henrik Hejlesen v/MAN Diesel & Turbo, Poul Ole-Jensen v/Maritime Ship Supply, Pia Ankerstjerne  v/Martec, Tom Samson v/Hytek og Mikkel Seedorff Sørensen v/Frederikshavn Havn

På foreningens årlige generalforsamling den 21. marts 2018 blev følgende bestyrelse valgt:

Lars Henrik Hejlesen, MAN Diesel & Turbo
Tom Samson, Hytek
Per Thomsen, Dansk Material Service
Ian McCurdie, Cralog
Poul Ole-Jensen, Maritime Ship Supply
Pia Ankerstjerne, Martec
Christina Ørskov, Orskov Yard

Suppleanter: Preben Nielsen, eFrame og Mikkel Seedorff Sørensen, Frederikshavn Havn

Netværket har i 2017 arbejdet med en ny strategi. Maritime Network Frederikshavns vision er fortsat at skabe Nordeuropas stærkeste erhvervsklynge inden for maritim service og reparation og underleverancer til offshore olie & gas industrien. Fokusområder i 2018 er: 

·         Rekruttering af flere medlemmer
·         Markedsføring af den maritime branche overfor unge i forhold til valg af uddannelse
·         Etablering af undernetværk/erfa-grupper efter medlemmernes behov. Pt har netværket etableret en gruppe der arbejder med udvikling af komplette retrofit koncepter indenfor installation og service som support til producenter, samt erfa-grupper som arbejder med kommunikation & markedsføring, salg og maritim sikkerhed og arbejdsmiljø. 

Derudover arbejdes der løbende på at styrke og fastholde netværkselementet i MNF, øge synligheden omkring netværket samt matchmaking mellem nye virksomheder på havnen og netværkets medlemmer, som f.eks. Modern American Recycling Services (M.A.R.S), hvor flere af netværkets medlemmer for nyligt besøgte ophugningsvirksomheden i Louisiana, USA og have 1:1 møder, ligesom M.A.R.S og Frederikshavn Havn gav et spændende indlæg på generalforsamlingen. 

Billede 2  Billede 3  Billede 4

Der var stort fremmøde ved Maritime Network Frederikshavns generalforsamling 2018, som blev afholdt i Kattegat Siloen.Abel J. Garcia fra M.A.R.S gav et spændende oplæg til Maritime Network Frederikshavns generalforsamling. Flere af netværkets medlemmer for nyligt besøgte ophugningsvirksomheden i Louisiana, USA. De mange fremmødte til Maritime Network Frederikshavns generalforsamling nød en lækker anretning fra Himmelhav restauranten i Kattegat Siloen.

“M.A.R.S. has been overwhelmed with the amount of interest and support we have received in our efforts to expand our recycling operations to the Port of Frederickshavn. This has come not only from the Port Administration, but from the local Municipality and the expansive regional maritime network.  Considering the competitive nature of our (recycling) industry, this regional support will be critical to the success of M.A.R.S. in Europe for foreseeable future.”, siger Abel J. Garcia, M.A.R.S.’ projektdirektør for etableringen i Danmark 

”Som formand for Maritime Network Frederikshavn er jeg utrolig glad for den opbakning, vi nyder fra virksomhederne i netværket med aktiviteter omkring Frederikshavn Havn. Vi har et meget stærkt maritimt miljø her og med vores strategiplan vil vi i løbet af nogle år kunne realisere vores vision om at blive Nordeuropas stærkeste maritime erhvervsklynge”, siger formand Lars Henrik Hejlesen, MAN Diesel & Turbo

Kommende MNF arrangementer i 2018 er:

2-4. maj: Fællesstand på Danish Maritime Fair, København 
31. maj: Maritimt Get2gether på havnen
6-7. september: Medlemstur til SMM, Hamborg
20. september: Workforce of the Future / Maritim Karrieredag på havnen