ME Production fordobler overskuddet

Næste år gør de det igen, forventer direktøren.

2b7f9og7wu6odqlb 520 290

- Vi har virkelig travlt. Vores tidligere års bestræbelser begynder at bære frugt.

Sådan karakteriserer administrerende direktør Jens Peter situationen lige nu hos ME Production, der er godt tre måneder inde i regnskabsåret 2018.

Regnskabet for 2017 er lige blevet offentliggjort, og det er opmuntrende læsning. Bruttofortjenesten steg med 3 procent i forhold til 2016, og overskuddet før skat blev mere end fordoblet til 1,4 mio. kr.

- Det er vores gamle forretningsområder, der stadig driver forretningen. Områderne omkring vind og røggasrensning er temmelig udviklingstunge, men vi tror stadig meget på dem, forklarer Jens Peter Faldt.

De ”gamle” forretningsområder er produktion og servicering af marinegear samt underleverandørarbejde. I de seneste år har ME Production dog satset hårdt på dels at få flere opgaver inden for vindemølleservice og dels at få fodfæste på markedet for røgrensningsudstyr, som forventes at få et stort boom i de kommende år i takt med, at der indføres nye krav til skibes udledning af udstødningsgasser.

- Set i forhold til røgrensning, så er efterspørgslen stor, og vi tror på, at vi kommer til at lande ordrer, så vi følger buget så godt og vel i 2018. Vi tror så meget på det, så vi regner med, at vi får etableret produktion i stort omfang og måske også produktion i Kina, siger Jens Peter Faldt.

Han kan også glæde sig over, at ME Production er gået ind i 2018 med en god ordrebog generelt.

- Jeg forventer, at vi inden for de næste par måneder får fyldt ordrebogen for i år, siger han.

Når det gælder facit ved udgangen af året, er han også optimist.

- Jeg forventer, at vi fordobler resultatet i 2018, og jeg tror også, vi gør det næste år igen.  Nu er det ikke for at lyde som en kylling, men vi har faktisk svært ved at se mere end et år frem lige for øjeblikket, fordi der sker så meget hos os, konstaterer han.

Den nordjyske virksomhed, der blev til ved en fusion i 2014 mellem Marine Exhaust Technology, Mekanord og Toppenberg Maskinfabrik, har i dag godt 50 medarbejdere.

- Vi ligger stabilt omkring de 50 medarbejdere. Vi havde jo en tilpasning sidst 2016 og i starten af 2017, der har gjort, at vi er blevet mere effektive, forklarer Jens Peter Faldt.

Ny bestyrelse og strategi i Maritime Network Frederikshavn

Billede 1

6 af de 9 medlemmer af Maritime Network Frederikshavns nye bestyrelse. Fra venstre er det: Preben Nielsen v/eFrame, Lars Henrik Hejlesen v/MAN Diesel & Turbo, Poul Ole-Jensen v/Maritime Ship Supply, Pia Ankerstjerne  v/Martec, Tom Samson v/Hytek og Mikkel Seedorff Sørensen v/Frederikshavn Havn

På foreningens årlige generalforsamling den 21. marts 2018 blev følgende bestyrelse valgt:

Lars Henrik Hejlesen, MAN Diesel & Turbo
Tom Samson, Hytek
Per Thomsen, Dansk Material Service
Ian McCurdie, Cralog
Poul Ole-Jensen, Maritime Ship Supply
Pia Ankerstjerne, Martec
Christina Ørskov, Orskov Yard

Suppleanter: Preben Nielsen, eFrame og Mikkel Seedorff Sørensen, Frederikshavn Havn

Netværket har i 2017 arbejdet med en ny strategi. Maritime Network Frederikshavns vision er fortsat at skabe Nordeuropas stærkeste erhvervsklynge inden for maritim service og reparation og underleverancer til offshore olie & gas industrien. Fokusområder i 2018 er: 

·         Rekruttering af flere medlemmer
·         Markedsføring af den maritime branche overfor unge i forhold til valg af uddannelse
·         Etablering af undernetværk/erfa-grupper efter medlemmernes behov. Pt har netværket etableret en gruppe der arbejder med udvikling af komplette retrofit koncepter indenfor installation og service som support til producenter, samt erfa-grupper som arbejder med kommunikation & markedsføring, salg og maritim sikkerhed og arbejdsmiljø. 

Derudover arbejdes der løbende på at styrke og fastholde netværkselementet i MNF, øge synligheden omkring netværket samt matchmaking mellem nye virksomheder på havnen og netværkets medlemmer, som f.eks. Modern American Recycling Services (M.A.R.S), hvor flere af netværkets medlemmer for nyligt besøgte ophugningsvirksomheden i Louisiana, USA og have 1:1 møder, ligesom M.A.R.S og Frederikshavn Havn gav et spændende indlæg på generalforsamlingen. 

Billede 2  Billede 3  Billede 4

Der var stort fremmøde ved Maritime Network Frederikshavns generalforsamling 2018, som blev afholdt i Kattegat Siloen.Abel J. Garcia fra M.A.R.S gav et spændende oplæg til Maritime Network Frederikshavns generalforsamling. Flere af netværkets medlemmer for nyligt besøgte ophugningsvirksomheden i Louisiana, USA. De mange fremmødte til Maritime Network Frederikshavns generalforsamling nød en lækker anretning fra Himmelhav restauranten i Kattegat Siloen.

“M.A.R.S. has been overwhelmed with the amount of interest and support we have received in our efforts to expand our recycling operations to the Port of Frederickshavn. This has come not only from the Port Administration, but from the local Municipality and the expansive regional maritime network.  Considering the competitive nature of our (recycling) industry, this regional support will be critical to the success of M.A.R.S. in Europe for foreseeable future.”, siger Abel J. Garcia, M.A.R.S.’ projektdirektør for etableringen i Danmark 

”Som formand for Maritime Network Frederikshavn er jeg utrolig glad for den opbakning, vi nyder fra virksomhederne i netværket med aktiviteter omkring Frederikshavn Havn. Vi har et meget stærkt maritimt miljø her og med vores strategiplan vil vi i løbet af nogle år kunne realisere vores vision om at blive Nordeuropas stærkeste maritime erhvervsklynge”, siger formand Lars Henrik Hejlesen, MAN Diesel & Turbo

Kommende MNF arrangementer i 2018 er:

2-4. maj: Fællesstand på Danish Maritime Fair, København 
31. maj: Maritimt Get2gether på havnen
6-7. september: Medlemstur til SMM, Hamborg
20. september: Workforce of the Future / Maritim Karrieredag på havnen

Vigtigt skridt tættere på nordjysk ophugningsværft

2b9ap6lxtfbsp6ob 700 466

En illustration af, hvordan det vil se ud, når havneudvidelsen er færdig, og MARS er gået i gang med operationerne. Illustration/Frederikshavn Havn. 

Modern American Recycling Services Europe – MARS har fået miljøgodkendelse i Frederikshavn.

Allerede i oktober sidste år besluttede byrådet i Frederikshavn, at det ikke var nødvendigt med en VVM-redegørelse forud for MARS’ etablering på havnen i Frederikshavn

Nu har den amerikanske skrotgigant så fået den endelige miljøgodkendelse, skriver Nordjyske Stiftstidende.

MARS får dermed lov til at opbevare op mod 20.000 tons skrot på havnen i bunker op til 10 meters højde. Skrottet skal løbende transporteres væk – hovedsageligt med skib, men for en mindre dels vedkommende også med lastbil.

Derudover skal MARS fjerne lavradioaktivt affald, som typisk afsættes som belægninger i boremudder, i et lukket system.

Sidst men ikke mindst forpligter MARS sig til ikke at skabe væsentlige lugt-, røg- og støvgener. Det betyder, at udtjente skibe og platforme så vidt muligt skal klippes i stykker i stedet for skærebrænding.

MARS forventer at kunne ophugge 15 skibe og fire-fem platforme i Frederikshavn om året begyndende i midten eller slutningen af 2019.

A.P. Møller Fond donerer fem mio. kr. til EUC Nord

78504 small

A.P. Møller Fonden donerer fem millioner kroner til et maritimt projekt på EUC Nord i Frederikshavn.

Med donationen er EUC Nord kommet et stort skridt nærmere det økonomiske mål til et maritimt læringsmiljø i Frederikshavn. 

Budgetmæssigt skal man hente cirka 10 millioner kroner, og med en tidligere donation fra Den Dansk Maritime Fond på et væsentligt millionbeløb, er EUC Nord kommet nærmere en realisering af de ambitiøse planer om et maritimt læringsmiljø til gavn for de maritime erhvervsuddannelser i hele Danmark.

Uddannelseschef Hans Ulrik Møller, som er tovholder for projektet hos EUC Nord, glæder sig på skolens, branchens og Vendsyssels vegne.

- Vi er kommet tættere på en drøm om et flot og ambitiøst maritimt læringsmiljø i Frederikshavn, hvor elektrikere, skibsmontører, smede og skibsmekanikere kan uddanne sig i et optimalt læringsmiljø – både når det gælder ungdomsuddannelser og efteruddannelser. Det bliver et centrum for maritime uddannelser fra hele Danmark – ja, måske endda hele Skandinavien, vurderer Hans Ulrik Møller.

EUC Nord har endnu ansøgninger ude hos en række danske fonde, og Hans Ulrik Møller forventer svar inden for en måned, og han er optimistisk.

- Vi har gjort vores forarbejde grundigt og har oplevet stor opbakning i branchen. Blandt andet har en række maritime virksomheder i Frederikshavn Kommune doneret udstyr til projektet. I det hele taget har den lokale opbakning været fænomenal. Derfor tror jeg på, at vi kommer i mål inden længe.

Det maritime læringsmiljø består af et tre-etagers skibshus med maskinrum, kontroldæk og en bro med elektronisk udstyr. Tårnet skal placeres i skibsbyggerhallen hos EUC Nord på Hånbækvej i Frederikshavn, og det skal danne rammen for værksteds-undervisning på de maritime uddannelser.