Bestyrelse

Formand
Lars Henrik Hejlesen – MAN Diesel & Turbo
Bestyrelsesmedlemmer
Tom Samson - Hytek
Pia Ankerstjerne, MARTEC
Christina Ørskov - Orskov Yard A/S
Per Due Thomsen - Dansk Material Service
Ian McCurdie - Cralog A/S
Poul-Ole Jensen - Maritime Ship Supply 
Suppleant
Preben Nielsen - Eframe
Mikkel Seedorff - Frederikshavn Havn
Sekretær
Maria-Louise Vadskær - MARCOD
Gæster
Christine Lunde - MARCOD
Niels Bay Christensen - Erhvervshus Nord