Bestyrelse

Formand
Lars Henrik Hejlesen – MAN Diesel & Turbo
Bestyrelses medlemmer
Tom Samson - Hytek
Pia Ankerstjerne, Martec
Christina Ørskov - Orskov Yard A/S
Per Due Thomsen - Dansk Material Service
Mikkel Seedorff - Frederikshavn Havn
Tommy Rise - Nordjyllands Beredskabs Uddannelsescenter
Suppleant
Preben Nielsen - Eframe
Ian McCurdie – Cralog A/S
Sekretær
Maria-Louise Vadskær - MARCOD
Gæster
Christine Lunde - MARCOD
Niels Bay Christensen - Erhvervshus Nord